DSC00264_1115x185
Snart halvtid i året som fredsobservatör

Nu har strax halva min tid i Guatemala förflutit, och jag ser tillbaka och undrar vad som egentligen hunnit hända. Den mängd information jag tagit in, de många möten jag haft och alla utmaningarna jag kommit i kontakt med – vad är det jag bär med mig?

På väg mellan medföljda samhällen för besök och intervjuer.

På väg mellan medföljda samhällen för besök och intervjuer.

Om jag ska sammanfatta allt, så tror jag att det blir såhär:
– Det är ett fantastiskt previlegium att få arbeta med så starka och kompetenta människorättsförsvarare och höra dem säga att vi gör stor skillnad för dem. Samtidigt är det otroligt svårt att inte bli nedslagen när en ser hur liten den där skillnaden är i det stora hela.

Arbetet som fredsobservatör är för mig tudelat och i en ständig gråskala där jag hela tiden lär mig mer om precis allt, och får hitta en balans mellan utmaningar som postkoloniala strukturer och myrstigar i sovrummet.

Tessan Nordeman, fredsobservatör Guatemala 2016-2017

“Vi drömmer om mycket och jag tror att vi kan lyckas…”

Den första månaden med de nya fredsobservatörerna har gått, här berättar Tessan om två möten som gjort intryck.

Påskprocession i ett av samhällena vi medföljer.

Påskprocession i ett av samhällena vi medföljer.

På bilden ser ni invånare i ett av våra medföljda samhällen, Las Margeritas Copon, fira påsk med en procession tidigare i år när jag för första gången besökte dem och uppdaterades om deras situation. Samhället ligger i norra Guatemala och har en nyckelposition i motståndet mot vattenkraftverket Xalalá som hotar vattentillgången och därmed deras möjlighet att alls kunna leva i området. Ledare för kampen har både blivit hotade och utsatta för kidnappningsförsök och vi medföljer samhället sedan 2009 som en del i deras arbete med säkerhet och informationsspridning. Det finns varken ström eller rinnande vatten i samhället och de flesta invånarna är jordbrukare och självhushållare.

Väl tillbaka i huvudstaden väntade andra möten. Förra veckan hade jag och en annan fredsobservatör möjlighet att delta i ett möte med kongressledamot Sandra Morán, den enda kvinna från urfolken som för närvarande sitter i kongressen, tack vare en svensk delegation anordnad av Diakonia, Svenska kyrkan, Individuell Människohjälp och WeEffect. På frågan om hur vi från Sverige kan fortsätta stötta Guatemalas civilsamhälle i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter lyfte hon just vikten av att stötta de lokala människorättsförsvararna. Hon ansåg även att sprida information om Guatemalas utmaningar och påverka de företag som investerar i ohållbara och korrupta projekt var en viktig del i utländska organisationers möjligheter att ge stöd till civilbefolkningen och människorättsförsvararna.

“Vi drömmer om mycket och jag tror att vi kan lyckas. Ibland känns det övermäktigt, men sen tänker jag att vi inte kräver mycket, vi kräver faktiskt bara det mest grundläggande. Det vi har rätt till.” – Sandra Morán

Som nybliven fredsobservatör känns det otroligt inspirerande att vårt arbete både uppskattas och anses viktigt på så många nivåer i civilsamhället och att jag har förmånen att få träffa alla dessa modiga människorättsförsvarare. Jag har knappt märkt att det redan gått en månad.

Tessan Nordeman, fredsobservatör för Kristna fredsrörelsen i Guatemala 

 

KRÖNIKA: Att krocka med sig själv

Att (av fri vilja) bosätta sig utomlands är bland det mest fantastiska man kan göra. Det ger möjligheten att se sig själv och världen ur en ny vinkel, få förståelse för samband och idéer som hemma är alldeles för avlägsna, ifrågasätta sina invanda mönster och grunduppfattningar och skapa sig nya insikter.

Jag njuter av de här aspekterna av att bo i Guatemala. Jag suger i mig kunskap. Jag krockar på regelbunden basis med mig själv. Ifrågasätter trossatser från mina studier i freds- och konfliktkunskap, funderar kring bistånd och beroende, hjälp och hjälp till självhjälp, långsiktig och kortsiktig förändring, kolonialism och patriarkat, försoning och rättvisa, balansen mellan trygghet och förändringskraft. Vart och ett av de ämnena förtjänar ett eget blogginlägg, men det får bli en annan dag.

För det som just nu snurrar i mitt huvud är en annan sorts krock. Inte så mycket med mig själv som med min plats i den globala hierarkin och vad jag gör med den.

(mer…)

Guatemalas fängelser – mardröm eller lyxtillvaro
Stämplarna visar att Andrea blivit visiterad och godkänd. Foto: Andrea Bodekull

Stämplarna visar att Andrea blivit visiterad och godkänd. Foto: Andrea Bodekull

Att sitta i fängelse är nog inte lätt någonstans i världen även om det finns grader i helvetet. Fängelserna i Guatemala lär nog hamna på den varmare nivån. Överbefolkningen är kronisk och ligger på 277 procent.

(mer…)