DSC00264_1115x185
Polisvåld i Guatemala – ett exempel från kampen mot gruvindustrin

Guatemala är ett land där polisvåld är utbrett och där fattiga, migranter och ursprungsfolk disproportionerligt drabbas. Det är en situation med långtgående historiska rötter av diskriminering, rasism och repression. Ett exempel på det våld som används av polisen mot den inhemska befolkningen, är den roll som polisen tagit i de sociala konflikter som finns i Guatemala kring gruvindustrins sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. 

Bild från den fredliga permanenta manifestationen i Santa Rosa

Bild från den fredliga permanenta manifestationen i Santa Rosa

I departementen Santa Rosa och Jalapa, kämpar stora delar av lokalbefolkningen mot gruvdriftsföretaget Minera San Rafael, ett dotterbolag till det kanadensisk / amerikanska företaget Tahoe Resources Inc, eftersom deras etablering medfört en mängd människorättsbrott samt haft en mängd miljömässiga konsekvenser. Under 2013 då bolaget fick sin operativa licens, organiserades en stor demonstration framför gruvanläggningen. Under demonstrationen avlossade chefen för gruvans privata säkerhetsbolag, Alberto Rotondo, skott, utan förvarning eller tillsynes provokation, mot folkmassan som deltog i demonstrationen, Händelsen lämnande 7 skadade demonstranter, varav 2 allvarlig sårade. Detta skedde under polisens närvaro, utan att de stoppade honom. Det råder misstankar om att polisen i förväg skulle varit medvetna om denna våldsamma attack. Dessutom lyckades Alberto Rotondo, när han väl skulle anhållas, fly med hjälp av 6 poliser, vilket stärker misstankarna om ett nära samarbete mellan polisen och företagets privata säkerhetsbolag. 


I sin fortsatta kamp f
ör att försvara sina mänskliga rättigheter och miljön i deras område etablerade befolkningen den 6 juni 2017 en permanent sittande blockad vid en väg
i Casillas, Santa Rosa som leder till gruvan . Den 22 juni anlände polisen och började utföra en våldsam tvångsvräkning av demonstranterna som vistades vid blockaden. De använde sig av tårgasbomber som kastades direkt mot folket, vilket orsakade att flera skadades. Omkring 100 personer, inklusive barn, fördes till sjukhus på grund av förgiftning, . Den 21 juli 2017 upprepades samma scenario. Det  rapporterades också att 4 personer blivit slagna av polisagenter den dagen. Händelser som dessa indikerar att det finns ett mycket nära samarbete mellan de politisk-ekonomiska krafterna och statens väpnade styrkor, vilka tillsynes står till storföretagens förfogande i försvarandet av deras intressen.


Händelserna i San Rafael är bara ett exempel på det våld som begås av polisen i Guatemala gentemot organisationer och individer som på olika sätt försvarar sina rättigheter. Till exempel har det under 2017 observerats en ökning i tvångsvräkningar och tvångsförflyttningar av grupper av människor som kämpar för sina sina landrättigheter.

Laura Kleiner, Fredsobservatör Guatemala

Tullio Togni, PeaceWatch Switzerland

Denna artikel är en sammanfattning av en längre artikel på spanska av samma författare.

Översatt och sammanfattat av Isabelle Persson, Fredsobservatör Guatemala

Lämna en kommentar


*