DSC00264_1115x185
“Vi är trötta och vi vill ha rättvisa”

Rättsprocessen rörande Ixilbefolkningen har varit fryst sedan den 16 maj 2016. Ett år senare den 13 oktober öppnades återigen portarna för rättegången.

Foto: © Verdad y Justicia

En Ixil kvinna som avger ska avge sitt vittnesmål Foto: ©Verdad y Justicia

Rättegången om folkmordet rörande Ixilbefolkningen är uppdelat i två rättegångar och har ägt rum varje fredag sedan oktober den 13. Den 20 december till den femte januari ägde rättegångarna rum dagligen med undantag helgdagarna. Den femte januari ställdes rättegångarna in eftersom vittnena inte hade möjlighet att resa från sina byar. På morgonen äger rättegången rum bakom stängda dörrar mot den före detta militären och statschefen Efrain Rios Montt. På eftermiddagen är rättegången öppen för allmänheten mot den tidigare chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänster, Mauricio Rodrigues Sanchez. Rättegången startade den 16 mars 2016 och de som stöttar fallet juridiskt bad om att det skulle delas upp i två för ge en korrekt dom till de anklagade. Dock, blev rättegången fryst den 4 maj 2016 och öppnades igen genom ett godkännande av konstitutionsdomstolen.

Eftersom rättegången tog en ny form betyder det att flera vittnen återger sina vittnesmål som de även avlägger mer än en gång under en dag. Vittnena ger sina vittnesmål för de båda rättegångarna och det fortsätter att be om rättvisa och gottgörelse. Några av vittnena delar med sig att de känner sig redo för att dela med sig av sin historia en gång till. Dock, finns det flera som upplever att det är ansträngande att behöva återberätta och gå igenom liknande processer en gång till.

– Vi är trötta och vi vill ha rättvisa, säger ett vittne under en av rättegånarna.

De blir förhörda om specifika detaljer om deras upplevelser från året 1982 och 1983. De berättar om övergreppen mot dem och flera har uttryckt att de ännu bär sorg för vad de har upplevt och fick stå ut med.

– Vad har vi gjort för fel som människor? Våra barn förtjänade inte det här, säger ett vittne frustrerande under ett vittnesmål.

Förutom vittnesmålen, så presenteras även skriftliga texter som bevismaterial. Bevisen är militära strategier och manualer som eventuellt kan komma att styrka att staten under 1982-1983 hade en planerad krigsstrategi för att skilja, skada och utrota Ixilbefolkningen.

Organisationen för försoning och rättvisa (AJR) som även stöttar den juridiska processen upplever att fallet rör sig under en bra takt och är positiva över att rättegången hölls varje vardag från den 20 januari till den fjärde januari. Ändock, delas en oro över att rättegångarna återigen kommer att äga rum varje fredag vilket innebär att tiden för att avlägga en dom skulle kunna ta längre tid än väntat.

Då rättegången mot Sanchez, är öppen för allmänheten har det skapat möjligheter för stödgrupper från olika regioner i landet som Ixil, Ixcan, Huehuetenango, Chimaltenango och Rabinal att närvara och visa stöd gentemot vittnena under rättegångarna. Under varje rättegångstillfälle utsätts medlemmarna från AJR, vittnen, stödpersonen och de organisationer som observerar rättegångarna för risker för diverse hot och diskriminering. Kristna Fredsrörelsen medföljer och observerar rättegångarna och har medföljt AJR sedan 2000.

Nathaly Mejia, fredsobservatör i Guatemala