DSC00264_1115x185
Urfolksledare från hela norra Huehuetenango samlas i kamp mot exploateringen av naturresurser

Huehuetenango 23 juli 2017. Kristna Fredsrörelsen var på plats när företrädare för 8 kommuner i norra Huehuetenango, urfolksledare från Q’anjob’al och Chuj folken och lokalbefolkningen samlades för att delta i en regional församling för att ge till känna de brott och systematiska kränkningar av rättigheter som begås i regionen av företag och den guatemalanska staten.

asamblea-san-mateo

Pengar ger inte liv, men vatten ger det! Här bor vi! Och vi kommer inte att tillåta att företag fortsätter skövla! Inga undatagstillstånd i någon del av vårt territorium!

Så ljöd några av slagorden bland de många urfolksledarna som samlats i parken i kommunen San Mateo Ixtatán, Huehuetenango i norra Guatemala på söndagsmorgonen den 23 Juli.

Församlingens huvudsyfte var att belysa de problem som genererats i och med etableringen av nationella och internationella företag som sysslar med extraktiva näringar såsom gruvdrift och vattenkraft. I synnerhet handlade mötet om att diskutera situtaionen i mikroregionen Ixquisis, där bolaget Promoción de Desarrollos Hídricos S.A (PDHSA) är verksamt med att bygga ett stort vattenkraftprojekt. Företagets etablering där bryter mot befolkningens rätt till självbestämmande då det rådslag som utfördes 2009 klart och tydligt påvisade att majoriteten av befolkningen inte vill att deras floder ska exploateras. Befolkningens mänskliga rättigheter har inte heller respekterats då de ständigt lever under hot och förföljelse från både privata och offentliga säkerhetsstyrkor för att de försvarar naturresurserna i sitt territorium.

Under de många tal som hölls ifrågasattes och fördömdes bland annat att staten tycks skydda företaget genom att ge sitt stöd genom diverse departement såsom miljö- energi- och gruvdepratementet och försvarsdepartementet. Ett exempel som togs upp för att argumentera för detta var att armén, enligt en urfolkledare, betalar en miljon Quetzales per år för att arrendera mark av företaget för att driva en militärbas. Den ökade militariseringen i området har bevisats ha tydliga kopplingar till företaget PDHSA (El Observador 2017). Dessutom hör militären och polisen till de som utför flest hot, trakasserier och andra våldshandlingar mot lokalbefolkningen som mobilierar sig emot vattenkraftsprojektet.

Urfolksledaren Rigoberto Juarez, som tidigare suttit i fängelse som politisk fånge på grund av sin aktivism, talade om vikten av enighet mellan ledarna och folken i regionen i deras kamp att kräva sina rättigheter och skydda sin mark. Han lyfte också upp och fördömde förekomsten av konsultföretag såsom AYSSA, FUNDETEGUA och FUNDESA som företaget PDHSA anlitat för att påverka befolkningen och skapa konflikter dem emellan och varnade åhörarna att inte tro att dessa företag opererade i regionen av godo.

Ett samråd genom handuppräckning genomfördes för att komma överens om att ge fortsatt stöd till Rigoberto Juarez och andra urfolksledare att företräda dem i den kamp som samhällena i norra Huehuetenango för för att åberopa rätten till självbestämmande och för att kräva att deras mänskliga rättigheter respekteras.

Isabelle Persson, Fredsobservatör Guatemala

Läs mer:

Rättivsa i Ixquisis krävs i samband med firandet av internationella dagen för Moder Jord

Människorättsförsvarare dödad vid attack mot fredlig demonstration

Karavan för värdighet

Lämna en kommentar


*