DSC00264_1115x185
Urfolksledare från hela norra Huehuetenango samlas i kamp mot exploateringen av naturresurser

Huehuetenango 23 juli 2017. Kristna Fredsrörelsen var på plats när företrädare för 8 kommuner i norra Huehuetenango, urfolksledare från Q’anjob’al och Chuj folken och lokalbefolkningen samlades för att delta i en regional församling för att ge till känna de brott och systematiska kränkningar av rättigheter som begås i regionen av företag och den guatemalanska staten.

asamblea-san-mateo

Pengar ger inte liv, men vatten ger det! Här bor vi! Och vi kommer inte att tillåta att företag fortsätter skövla! Inga undatagstillstånd i någon del av vårt territorium!

Så ljöd några av slagorden bland de många urfolksledarna som samlats i parken i kommunen San Mateo Ixtatán, Huehuetenango i norra Guatemala på söndagsmorgonen den 23 Juli.

Församlingens huvudsyfte var att belysa de problem som genererats i och med etableringen av nationella och internationella företag som sysslar med extraktiva näringar såsom gruvdrift och vattenkraft. I synnerhet handlade mötet om att diskutera situtaionen i mikroregionen Ixquisis, där bolaget Promoción de Desarrollos Hídricos S.A (PDHSA) är verksamt med att bygga ett stort vattenkraftprojekt. Företagets etablering där bryter mot befolkningens rätt till självbestämmande då det rådslag som utfördes 2009 klart och tydligt påvisade att majoriteten av befolkningen inte vill att deras floder ska exploateras. Befolkningens mänskliga rättigheter har inte heller respekterats då de ständigt lever under hot och förföljelse från både privata och offentliga säkerhetsstyrkor för att de försvarar naturresurserna i sitt territorium.

Under de många tal som hölls ifrågasattes och fördömdes bland annat att staten tycks skydda företaget genom att ge sitt stöd genom diverse departement såsom miljö- energi- och gruvdepratementet och försvarsdepartementet. Ett exempel som togs upp för att argumentera för detta var att armén, enligt en urfolkledare, betalar en miljon Quetzales per år för att arrendera mark av företaget för att driva en militärbas. Den ökade militariseringen i området har bevisats ha tydliga kopplingar till företaget PDHSA (El Observador 2017). Dessutom hör militären och polisen till de som utför flest hot, trakasserier och andra våldshandlingar mot lokalbefolkningen som mobilierar sig emot vattenkraftsprojektet.

Urfolksledaren Rigoberto Juarez, som tidigare suttit i fängelse som politisk fånge på grund av sin aktivism, talade om vikten av enighet mellan ledarna och folken i regionen i deras kamp att kräva sina rättigheter och skydda sin mark. Han lyfte också upp och fördömde förekomsten av konsultföretag såsom AYSSA, FUNDETEGUA och FUNDESA som företaget PDHSA anlitat för att påverka befolkningen och skapa konflikter dem emellan och varnade åhörarna att inte tro att dessa företag opererade i regionen av godo.

Ett samråd genom handuppräckning genomfördes för att komma överens om att ge fortsatt stöd till Rigoberto Juarez och andra urfolksledare att företräda dem i den kamp som samhällena i norra Huehuetenango för för att åberopa rätten till självbestämmande och för att kräva att deras mänskliga rättigheter respekteras.

Isabelle Persson, Fredsobservatör Guatemala

Läs mer:

Rättivsa i Ixquisis krävs i samband med firandet av internationella dagen för Moder Jord

Människorättsförsvarare dödad vid attack mot fredlig demonstration

Karavan för värdighet

Människorättsförsvarare i Guatemala ständigt hotade

Människorättsförsvarare som försvarar miljö och naturresurser i Guatemala möter ständigt stora faror i sitt arbete. Under2017 utfördes fem attacker mot människorättsförsvarare, varav två mördades, när de aktivt försvarade mark, territorium och miljö från projekt som hotar människors vardaliga liv och som leder till miljöförstörning.

Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter (IACHR) skriver i  ett pressmeddelandet att under 2017 har fem attacker mot människorättsförsvarare för miljö och naturresurser genomförts och två har blivit mördade, något som de ser som oroväckande. IACHR lyfter upp några exempel, ett av dem är samhället Ixquisis i Huehuetenango. Den 17 januari 2017 under en fredlig manifestation mot vattenkraftprojektet i Ixquisis började beväpnade män att skjuta mot Sebastian Alonso Juans territorium. Han var en människorättsförsvarare som försvarade urfolksrättigheter, men som dog av sina skador. En liknande situation skedde den 27 maj 2017 då Carlos Maaz Coc som också var en försvarare för urfolksrättigheter, avled efter att ha blivit skadad under en fredlig manifestation. Manifestationen handlade om att be makthavarna om en lösning till föroreningarna i Guatemalas största sjö Izabal, som är en konsekvens av gruvan som utvinner nickel i området. Polisen var närvarande under manifestationen och använde gasbomber som slutade med att flera personer blev skadade och att Carlos Maaz Coc avled.

På eftermiddagen den 7 juni 2017 blev flera medlemmar av Rådet av folket Maya K’iche (CPK) och däribland Aura Lolita Chávez förföljda. Lolita Chávez har sedan tidigare akuta säkerhetsåtgärder som är beviljade av IACHRDe blev hotade, förföljda och skrämda av tio beväpnade män när de eskorterade en lastbil fylld med ved. De beväpnade männen är ännu inte identifierade. Medlemmarna ur CPK skulle lämna veden till de lokala auktoriteterna i Santa Cruz i Quiche. När de försökte fly förföljdes de och samtidigt sköt männen skott upp i luften.

Vi anropar makthavarna i Guatemala om den oacceptabla ökningen av våld mot människorättsförsvarare som försvarar miljö- och markrättigheterna och att de genast ska utveckla en policy som skyddar människorättsförsvararna”, uttryckte experterna.

”Denna policy borde inkludera implementationen av heltäckande skyddsprogram för människorättsförsvararna i samråd med det som har angivits av IACHR i fallet Defensores De Derechos Humanos y otros vs. Guatemala från 2014 och ha i åtanke de specifika riskerna som människorättsförsvararna som skyddar miljön utsätts för” fortsätter dem.

Experterna påminner om att staten har ett ansvar att arbeta så att attackerna gentemot människorättsförsvararna undersöks med transparens. Detta för att identifiera vem det är som ligger bakom dem och vem det är som har utfört attackerna för att därefter genomgå en process för att garantera skadestånd för att det inte ska råda straffrihet. Det är även staten som bör förhindra alla attacker mot människorättsförsvararnas som kränker deras liv och den fysiska integriteten. De bör även garantera att de under alla omständigheter kan genomföra sina legitima aktiviteter för de mänskliga rättigheterna utan begräsningar och rädsla.

De uttalade experterna är John Knox, Michel Forst och José de Jesús Orozco Henriquez.

Nathaly Mejia, fredsobservatör i Guatemala

Läs mer:

Rättivsa i Ixquisis krävs i samband med firandet av internationella dagen för Moder Jord

Expertos condenan ataques y asesinatos de defensoras y defensores del medioambiente en Guatemala (Pressmeddelandet på spanska)

Defensores de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala