DSC00264_1115x185
Rättvisa i Ixquisis krävs i samband med firandet av Internationella dagen för Moder Jord

Den 20 April samlades flera civilsamhällsorganisationer i Huehuetenango för att uppmärksamma och fira den Internationella dagen för Moder Jord som i år inföll den 22 April. Evenemanget anordnades av Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), en organisation som i flera år medföljts av Krf och som bland annat arbetar med med att stödja ursprungsbefolkningars kamp för att skydda sina marker från exploatering till förmån för vattenkraftsprojekt, gruvdrift och andra megaprojekt.

Evenemanget närvarades av representanter från urprungsfolksgrupperna Mam, Qa’njoba’l och Chuj. Vid den presskonferens som hölls uttryckte de tillsammans sin oro över förstörelsen av Moder Jord samtidigt som de deklarerade deras engagemang för att forsätta med deras förfäders sed att med omsorg och respekt skydda naturen. De förkastade tydligt den förstörelse och förorening av miljön som såväl nationella som internationella företag orsakar. De uppmanade också den Guatemaltekiska staten att ta sitt ansvar för att skydda naturen.

Tillfället togs också i akt för att ratificera ett rättsligt instrument för att kräva konstitutionella rättigheter mot vattenkraftsföretaget Promoción de Desarrollos Hídricos S.A som opererar i Microregionen Ixquisis, San Mateo Ixtatán i norra Huehuetenango där de för tillfället bygger 3 vattenkraftsverk. Byggena kommer innebära stora förändringar i den omkringliggande miljön då floder kommer att avledas och lämna vissa samhällen utan vattenkälla. Företagets etablering i Ixquisis har varit högst godtycklig då en majoritet av loklbefolkningen motsätter sig mot bygget. Det har dessutom inneburit en ökad otrygghet för områdets invånare. Exempelvis utsätts de som öppet utrycker sig emot företaget kontinuerligt för hot, våld och kriminalisering från företagets privata säkerhetsstyrkor, polis, militär och privatpersoner.

Den militära kontrollen och repressionen av invånarna är väldigt stark i området och har ett tydligt samband med företaget – militärbasen som anrättades i samband med företagets intåg ligger på företagets privata mark. Denna oegentlighet har uppmärksammats och fått visst gehör på försvarsministeriet men ännu tyder ingenting på att militärbasen kommer att läggas ned. De drabbade invånarna i Ixquisis har gjort ett flertal anmälningar om de brott mot mänskliga rättigheter som nästintill dagligen förekommer samt anordnat fredliga manifestationer såsom den som hölls den 17e Januari 2017 då Sebastian Alonso Juan mördades.

Dessa ohederliga förfaranden och brott mot mänskliga rättigheter fördömdes av de närvarande på evenemanget och inför närvarande press krävdes en upplösning gällande mordet på Sebastián Alonso Juan samt att rättvisa skipas. De krävde också att företaget drar sig tillbaka och att byggandet av vattenkraftsprojekten upphör.

Isabelle Persson, Fredsobservatör i Guatemala

Läs mer:

Människorättsförsvarare dödad vid attack mot fredlig demonstration

Karavan för värdighet

Comments (1)

Lämna en kommentar


*