DSC00264_1115x185
Vikten av internationell närvaro för ökat skydd av människorättsförsvarare i Guatemala

bild_hemsida_mejl_blixtaktion_COMUNDICH-706x380

Under förra veckan träffades representanter från de tio europeiska och nordamerikanska organisationer som ingår det internationella medföljningsprojektet Acoguate som Kristna Fredsrörelsen är en del av i Guatemala. Under mötet avhandlade vi viktiga interna och organisatoriska frågor. Vi genomförde också en gemensam analys av situationen i Guatemala de senaste två åren och hur den specifikt har påverkat vår målgrupp, människorättsförsvarare som arbetar med övergångsrättvisa och för hållbar utvinning av naturresurser. Resultat av analysen visar på betydelsefulla framsteg, framförallt gällande emblematiska fall och utkrävande av sanning och rättvisa för brott mot mänskligheten som skedde under den väpnade konflikten i Guatemala. Analysen visar dock att situationen för människor som försvarar sina rättigheter i områden där utvinningsprojekt sker har förvärrats avsevärt de senaste åren.

Enligt den rapport som Amnesty International publicerade förra året1 är Guatemala är tillsammans med Honduras, det farligaste landet för människorättsförsvarare som arbetar för sina landrättigheter och hållbar utvinning av naturresurser. Medföljningsprojektet Acoguate var en av de som bidrog med material till rapporten. De risker som dessa människorättsförsvarare utsätts för i Guatemala är mord, våldsamma attacker samt en omfattad stigmatisering och kriminalisering av rätten att organisera sig för att utkräva sina rättigheter i områden där exempelvis utvinning av gruvnäring och vattenkraft sker.

Det är oftast väldigt komplexa konflikter med flera intresseaktörer involverade. En och samma konflikt visa inslag av typiska asymmetriska intresserelationer så som stat och företag mot lokalbefolkningen, men det finns även mer symmetriska intressekonflikter inom lokalbefolkningen som utgörs av olika visioner av utveckling. Trots att dessa människorättsförsvarare arbetar i väldigt svåra förhållanden utan garantier för sitt liv eller säkerhet, var erfarenhetsutbytet väldigt konstruktivt. För att de ska kunna föra en dialog med den guatemalanska staten och företagen som verkar i deras områden måste grundläggande förutsättningar först finnas, till exempel garantier för ens egen och sin familjs säkerhet. Det går inte att föra en dialog om ena parten riskerar sitt liv eller frihetsberövas för sin rätt att organisera sig och på ett icke-våldsligt sätt försvara sina rättigheter.

På mötet sista dag bjöd Acoguate in ett trettiotal personer från några av de organisationer som vi medföljer i Guatemala för att genomföra ett erfarenhetsutbyte kring hur dessa personer och organisationer har påverkats av det krympande utrymmet för människorättsförsvarare i landet. Gemensamt var att alla arbetar med att försvara sina landrättigheter och krav på en hållbar utvinning av resurser. Utbytet handlade om att dela med sig av erfarenheter i hur rätten till samråd enligt ILO 169 fungerar i Guatemala samt användningen av dialogsforum som den guatemalanska staten och företag genomför när ekonomiska utvinningsprojekt redan finns etablerade. Erfarenhetsutbytet visade på omfattningen av de utmaningar som människorättsförsvarare i Guatemala ställs inför. Flera av deltagarna har själva utsatts för våldsattacker, har närstående som har mördats eller har utsatts för kriminalisering på grund av sitt engangemang för mänskliga rättighetermotstånd.

En av de som deltog på erfarenhetsutbytet var Angéelica Choc som är målsägare i ett rättsfall mot den före detta säkerhetschefen för gruvbolaget Compania Guatemalteca de Niquel, CGN, som bland annat anklagas för att vara ansvarig för Angéelicas makes död år 2009 när säkerhetsvakter stormade in för att tvångsförflytta befolkningen i området. I torsdags den 6 april, gavs domen i fallet, där säkerhetschefen friades från anklagelserna i motsvarande tingsrätten. Domen kommer med all säkerhet att överklagas. Angéelica kunde  av hälsoskäl inte närvara när domen meddelades men däremot fanns internationell närvaro i form av fredsobservatörer från Acoguate  på plats vid rättssalen. Vid mötet under erfarenhetsutbytet sa hon:

Jag kan inte delta vid domstolsbeslutet, men oavsett hur domen faller så kommer den internationella medföljningen vara viktigt stöd för mig och jag känner mig tacksam att ni kommer att kunna närvara när domen faller.

Lämna en kommentar


*