DSC00264_1115x185
Historisk framgång – rättsprocess mot gruvbolaget Tahoe Resources går vidare i Kanada

För första gången har en överdomstol i Kanada tillåtit en rättsprocess att fortsätta när det handlar om människorättskränkningar som utförts av ett kanadensiskt företag utanför landets gränser. Det handlar om gruvbolaget Tahoe Resources som anklagas för att vara ansvariga för att deras säkerhetsvakter skjutit på demonstranter utanför gruvan El Escobal år 2013. Kristna Fredsrörelsen har på förfrågan av organisationen CODIDENA medföljt flera av målsägarna i fallet.

 Årsjubileum för den kommunala konsulteringen i Mataquescuintla där 98,4 % av de cirka 10 000 röstberättigade röstade nej till gruvnäring i området den 11 november 2012. Foto: Christopher Eriksson (11 november 2015).

Årsjubileum för den kommunala konsulteringen i Mataquescuintla, grannkommun till San Rafael Las Flores där gruvan El Escobal ligger.  98,4 % av de cirka 10 000 röstberättigade röstade nej till gruvnäring i området den 11 november 2012. Foto: Christopher Eriksson, 11 november 2015.

Den 26 januari i år beslutade British Columbia Court of Appeal att gruvbolaget Tahoe Resources kan ställas inför rätta i Kanada. Bolaget anklagas för människorättskränkningar som skedde i Guatemala i april år 2013 när säkerhetsvakter från Tahoe Resources misstänks ha skjutit mot gruvmotståndare i samband med en demonstration utanför gruvan El Escobal, i San Rafael Las Flores i provinsen Santa Rosa. Sju män som deltog i demonstrationen blev skadade och i juni 2014 inledde de en rättsprocess i Kanada mot Tahoe Resources. I bevismaterialet finns bland annat avlyssningar av den dåvarande säkerhetschefen när han efter att demonstranterna har blivit skjutna säger: “det är med kulor de lär sig” samt “rengör vapnen, vi kommer säga att ingenting har hänt här..” I november 2015 beslutade en lägre domstol att det vore mer lämpligt att rättsprocessen sker i Guatemala än i Kanada, men i beslutet från den 26 januari menar överdomstolen att det av flera skäl är bättre att rättsprocessen sker i Kanada och hänvisade bland annat till den systematiska korruptionen i Guatemala och att det finns en risk att den Guatemalanska staten har ett intresse i att låta dådet förbli ostraffat.

Kristna Fredsrörelsen har i snart fyra år medföljt organisationen Comisión Diocesano en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), på svenska ungefär Biskopdömets råd till försvar av naturen, som ger stöd till människorättsförsvarare som är mot gruvexploatering i provinserna Santa Rosa och Jalapa. Människorättsförsvararna motsätter sig etablering av gruvor eftersom de är rädda att gruvutvinningen kommer få stora miljökonsekvenser, bland annat för dricksvatten och jordbruk. Att vara motståndare till gruvexploatering i detta område är dock inte en enkel uppgift och flera människorättsförsvarare har fått utstå kriminalisering, smutskastning, hot, våld och till och med mord. Till exempel medföljer Kristna Fredsrörelsen sedan knappt ett och ett halv år tillbaka människorättsförsvararen Alex Reynoso som på grund av sin kamp har fått utstå fruktansvärda lidanden. I april 2014 utsattes han för en väpnad attack där hans dotter Topacio dog och han själv hamnade i koma i en vecka. I oktober 2015 blev han återigen attackerad, denna gång skjuten i ryggen.

Attackerna mot Alex är fortfarande fortfarande ostraffade och så är även fallet för andra människorättsförsvarare som blivit utsatta för attacker i området. För Alex och dem är därför beslutet i Kandada en väldigt glädjande nyhet. Beslutet har även firats internationellt eftersom det kan få en prejudicerande effekt och öka möjligheten att ställa kanadensiska företag inför rätta för människorättskränkningar utomlands.

Människorättsförsvararen Luis Fernando, som är en av målsägarna i fallet i Kanada och bara var 18 år när han blev skjuten, kommenterade överdomstolens beslut på följande sätt: ”Vi är glada över möjligheten att få utkräva rättvisa i Kanada, något som vi inte har möjlighet att göra i Guatemala. Med tanke på korruptionen och repressionen från den guatemalanska staten, som bland annat bestått av en kampanj av falska kriminella anklagelser mot fredliga protester i vårt samhälle, så finns det inga garantier för att utkräva ansvar här”.

Tahoe Resources har i flera år fått kritik från miljö-och människorättsorganisationer och det har initierats flera kampanjer för att få investerare att sälja sina aktier i företaget. Efter att ha uppmärksammats på situationen sålde de norska pensionsfonderna i slutet på 2014 sina aktieinehav. Deras etiska råd menade att det fanns en “oacceptabel risk för att företaget bidrar till allvarliga människorättskränkningar”. Svenska AP-fonderna (allmänna pensionsfonderna) hade också investeringar i Tahoe Resources fram till slutet på 2014. Men i motsats till dess norska motsvarighet verkar de inte ha gjort några etiska överväganden när de sålde av sitt innehav eftersom det svenska Etikrådet endast rekommenderade AP-fonderna att exkludera två företag under 2014 och Tahoe Resources var inte ett av dem.

Christopher Eriksson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala

Läs mer:

AP-fonderna investerar i ännu ett oetiskt gruvbolag i Guatemala

Kampanjen Schyssta Pensioner

 

Lämna en kommentar


*