DSC00264_1115x185
Människorättsförsvarare dödad vid attack mot fredlig demonstration

Det var under en fredlig manifestation mot vattenkraftprojekten i mikroregionen Ixquisís, norra Huehuetenango, som demonstranterna plötsligt blev beskjutna av maskerade män, vilket ledde till att en man miste livet. Vattenkraftprojekten ifråga tillhör företaget PDH, S.A., som trots starkt lokalt motstånd och hård kritik från nationella och internationella människorättsorganisationer, fortsätter att operera i området.

image1

Mikroregionen Ixquisís. Foto: Helena Ström

I ett pressmeddelande från undertecknade organisationer, fördöms attacken och de kräver att staten agerar. Nedan följer en svensk översättning av pressmeddelandet.

“Med anledning av förtrycket av invånarna som försvarar sina rättigheter i mikroregionen Ixquisís, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

Den 17 januari genomförde invånarna i mikroregionen Ixquisís, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, en fredlig manifestation. De är försvarare av mänskliga rättigheter, sitt territorium, livet och naturresurserna, och ville återigen uttrycka sitt motstånd mot byggandet av vattenkraftprojekten som ägs av företaget Promoción y Desarrollos Hídricos, Sociedad Anónima (PDH, S.A).

Månader innan manifestationen hade invånarna tagit kontakt med olika myndigheter på kommunal, provinsiell och nationell nivå, för att uttrycka sitt motstånd mot avledningen av floderna Yalwitz, Pojom och Río Negro av företaget PDH, S.A. Dessa projekt har blivit godkända trots olika abnormalieter, bland andra användandet av sprängämnen utan tillstånd från Försvarsdepartementet och löften om att erbjuda elektricitet till invånarna.

Vid 14-tiden hade maniferstationen förflutit lugnt, då plötsligt beväpnade män som varit gömda bland buskarna började skjuta mot demonstranterna. Ett skott träffade Sebastián Alonso Juan, 72 år, bosatt i samhället Yulchen Frontera, varpå han senare avled efter fyra timmars lidande, utan att ha fått tillgång till läkarvård.

Det har även kommit till kännedom att det vid samma tidpunkt ska ha bränts maskiner på företagets område under oklara omständigheter, så som skedde år 2014.

Det bör uppmärksammas att dessa handlingar begicks under den påtagliga närvaron av offentliga säkerhetsstyrkor; vid tillfället fanns närvarande tre fordon med militärer med täckta ansikten, såväl som sex patruller med totalt cirka 60 poliser.

Med anledning av dessa omständigheter, kräver undertecknade organisationer:

 1. Att mordet på Sebastián Alonso Juan utreds snarast möjligt och att de ansvariga ställs till svars.
 2. Att ombudsmannen för mänskliga rättigheter undersöker det kontinuerliga kränkandet av mänskliga rättigheter, vilket samhällen i mikroregionen Ixquisís begärde i april 2016, utan få svar.
 3. Att internationella organisationer och institutioner bildar en kontrollkommission kring kränkandet av mänskliga rättigheter i mikroregionen Ixquisís.
 4. Att FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter tillämpas, och att företag som hanterar internationella fonder kopplade till kränkandet av mänskliga rättigheter övervakas och sanktioneras.
 5. Att det internationella samfundet anmäler de internationella ekonomiska institutioner som investerar i de tre projekt som tillhör företaget PDH, S.A., samt de kränkningar av mänskliga rättigheter som skett och som nämns i detta pressmeddelande.
 6. Att Miljö- och Naturresursministeriet och Gruv- och energiministeriet överväger de olika abnormaliteter som skett vid beviljandet av licinser, särskilt vad gäller användandet av allmän egendom utan att konsultera befolkningen, vilket staten är skyldig till enligt internationella överenskommelser.
 7. Att omedelbart upphöra med kriminaliseringen av de samhällen som försvarar de mänskliga rättigheterna, livet och naturresurserna.
 8. Att invånarnas vilja respekteras i utövandet av rätten att försvara sitt territorium, vilket innebär:
  – Att omedelbart avbryta beviljandet av licenser till byggandet av vattenkraftprojekten Pojom I-II och San Andrés.
  – Att Inrikesdepartementet och Försvarsdepartementet omedelbart påbörjar en grundlig utredning av ansvaret polisen, militären och företagets privata säkerhetsvakter haft vid denna attack mot samhällsinvånare och männikorättsförsvarare.
  – Att inom ramen för undersökningen, omedelbart dra tillbaka såväl militäranläggningen som polisstationen i mikroregionen Ixquisís, då de vid denna händelse visat att deras närvaro inte bidrar till att bibehålla fred och lugn på platsen.”

Guatemala, 17 Januari 2017

 
Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango – ADH, Guatemala
Asociación Civil El Observador, Guatemala
Acompañamiento de Austria / Guatemala Solidarität – ADA, Österrike
Cadena para un Retorno Acompañado-CAREA, Tyskland
Collectif Guatemala, Frankrike
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -UDEFEGUA, Guatemala
Protection International – PI
Peace Watch Switzerland, Schweiz
Breaking the Silence – BTS, Kanada
Network in Solidarity with the People of Guatemala – NISGUA, USA
The Swedish Fellowship of Reconciliation – SweFOR, Sverige
Guatemala Human Rights Commission – GHRC

 

Pressmeddelande översatt av Helena Ström, fredsobservatör i Guatemala 

Lämna en kommentar


*