DSC00264_1115x185
Tortyr i Guatemala idag

Med anledning av den internationella dagen till stöd för tortyroffer i juni började vi fundera över hur utvecklingen sett ut i Guatemala. Under inbördeskriget användes tortyr som en skrämsel- och förhörsmetod av militären, och många av de överlevande med familjer lever fortfarande med trauman – men hur ser det ut idag?

Bild på utställningsalen som berättar om den toryr som utförts i landet i museumet "Minnenas hus". Foto: Hlena Ström

Bild på utställningsalen som berättar om den toryr som utförts i landet i museumet “Minnenas hus”. Foto: Helena Ström

Guatemala har ratificierat åtta internationella fördrag för mänskliga rättigheter vilka förbjuder användandet av tortyr eller annan grym och omänsklig behandling. I dessa fördrag ingår också att motverka sagda behandlingar. När man antog det senaste protokollet 2008 förband man sig att inom ett år starta upp en oberoende myndighet vars syfte skulle vara att bevaka hur staten uppfyller dessa internationella fördragen.  (mer…)

Snart halvtid i året som fredsobservatör

Nu har strax halva min tid i Guatemala förflutit, och jag ser tillbaka och undrar vad som egentligen hunnit hända. Den mängd information jag tagit in, de många möten jag haft och alla utmaningarna jag kommit i kontakt med – vad är det jag bär med mig?

På väg mellan medföljda samhällen för besök och intervjuer.

På väg mellan medföljda samhällen för besök och intervjuer.

Om jag ska sammanfatta allt, så tror jag att det blir såhär:
– Det är ett fantastiskt previlegium att få arbeta med så starka och kompetenta människorättsförsvarare och höra dem säga att vi gör stor skillnad för dem. Samtidigt är det otroligt svårt att inte bli nedslagen när en ser hur liten den där skillnaden är i det stora hela.

Arbetet som fredsobservatör är för mig tudelat och i en ständig gråskala där jag hela tiden lär mig mer om precis allt, och får hitta en balans mellan utmaningar som postkoloniala strukturer och myrstigar i sovrummet.

Tessan Nordeman, fredsobservatör Guatemala 2016-2017

Attacker mot människorrättsförsvarare minskar.

För första gången på flera år minskar antalet attacker mot människorättsförsvarare i Guatemala. Det visar UDEFUEGAs nya rapport om registerade attacker under de första månaderna av året. Trots att antalet attacker verkar minska har det däremot genomförts allt allvarligare attacker, där det skett nio mord på människorättsförsvarare under de första sex månaderna jämfört med 12 stycken under hela förra året.

diagram2

 

(mer…)