DSC00264_1115x185
Tystnad om sexuellt våld: en utmaning för kvinnorna som kämpar för rättvisa

Tystnaden kring kring sexualbrott under den interna väpnade konflikten i Guatemala kan nästan vara öronbedövande. Att tala om dessa grova övergrepp har kommit i skymundan och fortsätter att stigmatisera de tusentals kvinnor som blev offer för sexuell krigsföring. 

Sanningskommissionen som tillsattes efter den interna väpnade koflikten i Guatemala, Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH– skrev i sin rapport att “våldtäkt var en utbredd och systematisk praktik utförd av statliga aktörer inom ramen för krigsstrategier mot gerillan”. Dessutom sa kommissionen att de flesta av offren för detta brott var urfolkskvinnor och tjejer, eftersom idéer om etnisk underlägsenhet fanns kopplade till dessa förbrytelser. 99 procent av de våldtäktsoffer som CEH registrerat genom vittnesmål var kvinnor. (mer…)

Före detta polischef döms för massakern på spanska ambassaden

Igår kväll fylldes den stora hörsalen i högsta domstolen i Guatemala City av applåder och glädjerop när den fällande domen mot Pedro García Arredondo lästes upp. De tre domarna som har dömt i fallet var eniga om att den före detta polischefen har gjort sig skyldig till mord, mordförsök och för brott mot de mänskliga rättigheterna under massakern på den spanska ambassaden 1980. 

IMG_6034

Manifestation utanför domstolen när rättegångsförhandlingarna inleddes den första oktober 2014. Foto: Julius Copcutt

Sedan vi skrev om fallets inledning har det gått mer än tre månader och ett nytt år har inletts. Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer har varit på plats i rättssalen under alla de tillfällen som rättegångsförhandlingarna har ägt rum. Många långa dagar på femtonde våningen i domstolstornet bland reportrar, anhöriga till offren samt åhörare, som av solidariska skäl för massakerns offer, suttit med under varje minut för att visa hur angeläget fallet är för försoningsprocessen i det guatemalanska samhället.  (mer…)

Försvaret av de mänskliga rättigheterna i Guatemala: under konstant hot

Kriminalisering av människorättsförsvarare har under år 2014 varit ett återkommande fenomen i Guatemala. Kristna fredsrörelsen har vid flera tillfällen och i olika fall bevittnat metoderna och processerna genom vilka människorättsförsvarare har pekats ut och via rättsliga metoder dömts som lagförbrytare. 

Ett av de fallen berör två människorättsförsvarare från rörelsen Sociedad Civil de Barillas, Saúl Méndez och Antonio Rogelio Velásquez, vilka Kristna Fredsrörelsen har medföljt sedan år 2012 inom ramen för sitt mandat om internationell medföljning. Bägge dömdes till fängelse den 14 november 2014.

(mer…)