DSC00264_1115x185
Svenska biståndet bidrar dubbelt till att uppnå historisk rättvisa

Kampen för historisk rättvisa har varit svår i Guatemala, bland annat för att offren nekas rätten till information. Detta är fallet med Polisens historiska arkiv som upptäcktes av en slump 2005.

IMG_5128

Delar av det enorma registret över personer anhölls och kartlades under den interna väpnade konflikten. Foto: Julius Copcutt

Byggnaden, som rests 1980 för att rymma ett polissjukhus, fick besök av en delegation från ombudsmannen för mänskliga rättigheter. Funktionärerna var egentligen där för att utreda konsekvenserna av en möjlig explosion av sprängämnen i polisbyggnaden intill, istället hittade de staplar av intressanta dokument. Bland annat fanns där blanketter från kriminalregistret, promemorior och rapporter från över hundra års polisoperationer – mellan 1882 och 1997.

(mer…)

“De här brotten får inte försvinna bort i straffrihet”

”Min bror var aldrig morgonpigg, därför brukade jag gå in i hans rum tidigt om morgnarna och väcka honom genom att kittla hans fötter. Den 15 maj 1984 gjorde jag det, utan vetskapen att det skulle bli för sista gången”.

Aura Elena

Aura Elena Farfán lämnar vittnesmål. Foto: Centro de Medios Independientes de Guatemala

Aura Elena Farfán, från organisationen FAMDEGUA, lämnade inför en domstol, torsdagen den 3 juli, sitt vittnesmål om vad hon genomlevde då brodern fördes bort och blev en av 45 000 tvångsförsvunna personer under konflikten i Guatemala. Rätten hörde hennes och tre andra kvinnors berättelser om försvunna familjemedlemmar som alla figurerar i El Diario Militar, ett militärt underrättelseregister som samlar information om 183 personer som anhölls och försvann mellan åren 1983-85.

(mer…)