DSC00264_1115x185
Vattenkraftverket Xalalá – ett redan mycket kritiserat projekt (del 2)

Medan Guatemalas riksrevision gjorde sin utredning gällande INDEs kontraktering av företaget Intertechne för genomförbarhetsstudierna av vattenkraftverket Xalalá i vår, utsattes de berörda samhällena och proteströrelsen ACODET (Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa del Territorio) för upprepad kriminalisering och smutskastning.

Under den före detta generalen Otto Perez Molinas regering har flera delar av Guatemala fått se en ökad militär närvaro, framförallt i regioner med hög andel ursprungsbefolkning och där man motsätter sig storskaliga utvinningsprojekt av naturresurser. Militariseringen rättfärdigas i många fall genom att utmåla folk som gör motstånd som terrorister eller narkotikasmugglare, vilket leder till kriminalisering av samhällen och deras ledare. Dessa strategier syftar till att ogiltigförklara proteströrelser och skapa divisioner mellan och inom samhällen. Traumatiserade efter 36 år lång intern väpnad konflikt anser civilbefolkningen att den militära närvaron är en väl uttänkt strategi för att skapa skräck och kontroll bland dem, då de påminns om tider då många förlorade sina familjer och vänner i massakrer eller påtvingade försvinnanden. ACODET, som Kristna Fredsrörelsen medföljer, utsätts med jämna mellanrum för denna strategi. (mer…)

Vattenkraftverket Xalalá – ett redan mycket kritiserat projekt (del 1)

Efter en utredning av Guatemalas Riksrevision i vår framhölls det att det statliga elbolaget INDE (Instituto Nacional de Electrificación) brutit mot både nationella och internationella lagar då de kontrakterat det brasilianska företaget Intertechne Consultores S.A. för att göra geologiska genomförbarhetsstudier av Xalalá. Likväl fortsätter INDE med sina planer och sätter ökad press på proteströrelsen ACODET (Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa del Territorio).

Vattenkraftverket planeras i norra Guatemala mellan kommunerna Cobán, Uspantán och Ixcán, där floderna Copón och Chixoy möts. Karta: Google Maps

Vattenkraftverket planeras i norra Guatemala mellan kommunerna Cobán, Uspantán och Ixcán, där floderna Copón och Chixoy möts. Karta: Google Maps

(mer…)

Beslut om utvisade fredsobservatörer dras tillbaka

Igår, torsdagen den 10 juli, fick de två fredsobservatörerna från Peace Brigades International (PBI), som för en dryg vecka sedan fick sina temporära uppehållstillstånd indragna, besked om att de får stanna i landet. 

Efter att först ha anklagats för att ha begått våldshandlingar mot polis i samband med avhysningarna av motståndsrörelsen La Puya, sa Guatemalas inrikesminister, Mauricio López Bonilla, igår till tidningen El Periódico att “det skett förvirring” och att de anklagade i själva verket inte alls hade deltagit i våldsamheterna.

FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter i Guatemala, gick igår ut med ett pressmeddelande där man uttryckte stöd för såväl PBI som för regeringens beslut om att dra tillbaka beslutet gällande fredsobservatörernas indragna uppehållstillstånd. Även Ombudsmannen för Mänskliga Rättigheter, Procuraduría de los Derechos Humanos, har visat sitt stöd för PBI och hävdat att anklagelserna varit ogrundade och att bevis för de bådas inblandning hela tiden har saknats.

Peace Brigades International Guatemala, PBI, får indragna uppehållstillstånd.

Två fredsobservatörer från PBI Guatemala fick i tisdags, den 1 juli, sina temporära uppehållstillstånd indragna av Guatemalas migrationsverk. De båda, varav en är chilensk medborgare och den andra spansk, hade den 26 juni fått en kallelse till möte med myndigheten för att ”delges information om deras temporära uppehållstillstånd. Under mötet fick de sedan beskedet om att deras visum blivit indragna och att de hade 10 dagar på sig att lämna landet. 

Migrationsverket skickade kallelse en månad efter att de båda fredsobservatörerna observerat vid avhysningen av det fredliga motståndet och ickevåldsrörelsen La Puya den 23 maj  i år. Vid avhysningen fanns – märkligt nog – inspektörer från migrationsverket på plats, som dock begav sig ifrån platsen utan att ha undersökt fredsobservatörernas dokument, då polisen kunde bekräfta de bådas legala status i landet. PBI har skickat fredsobservatörer till Guatemala i 30 år och har sedan 1995 juridisk personlighet i landet.

(mer…)