DSC00264_1115x185
Jordbrukare i Alta Verapaz kämpar för rätten till mark trots hot och attacker

IMG_4962

I Santa Elena Samanzana II, utanför Cobán i Alta Verapaz län, har ett 30-tal familjer bott i cirka 50 år. I en månad har dock medlemmar ur fyra familjer, 22 personer varav 6 vuxna, befunnit sig i Guatemala City utan möjligheter att återvända till sina hem. En av byns talespersoner och en av de 22, Edgar, vittnar om händelseförloppet; ”Under alla dessa år har vi aldrig haft några problem med det intilliggande storgodset men sedan den förra ägaren dog, och hans barn och förmodade arvtagare tog över, har allting förändrats.”

Det började med påståenden om att marken bönderna bodde på och brukade tillhörde storgodset och fortsatte snart med våld och trakasserier. I augusti 2013 började beväpnade män att ta sig in och 2 av byborna blev skjutna på väg till fälten där de arbetade. Enligt vittnesmål har de vid flera tillfällen kommit tillbaka och förstört eller stulit folkets skörd, ständigt med fler hot om avhysning, vilket har lett till stora ekonomiska förluster men framför allt ett liv i skräck.  (mer…)

Minneshögtid för offren i Cuarto Pueblo
Ett ljus för att minnas de döda

Ett ljus för att minnas de döda

Den 14 mars 1982 ägde en av Guatemalas blodigaste massaker rum i byn Cuarto Pueblo, Ixcán, i norra Quiché. I år, 22 år senare, var KrF där för att observera och vara ett moraliskt stöd under minneshögtiden i byn.

Massakern i Cuarto Pueblo påbörjades morgonen den 14 mars och skulle komma att hålla på i 3 dagar. Studier menar på att totalt det våldtogs, torterades, mördades och brändes 362 personer under dessa dagar. Ett vittne till massakern, Rudolfo*, berättar för oss om hur han lyckades undkomma armén med nöd och näppe, hur han gömt sig i skogen och hur han därifrån bevittnade några av de hemskheter som armén utförde mot byns invånare: (mer…)