DSC00264_1115x185
Sök världens viktigaste jobb!

Kristna Fredsrörelsen söker fredsobservatörer inför 2014 i Guatemala, Mexiko och Colombia. Sök innan 8 september och bli vår nya kollega!

Som fredsobservatör kommer du få chansen att verkligen vara på plats och göra någonting för att förbättra människor i en utsatt situation. Vi har möjlighet att träffa världens modigaste människor i deras arbete för sina mänskliga rättigheter. Här kommer bilder på vårt arbete som vi hoppas inspirerar dig att söka jobbet som fredsobservatör.

Anna_flator

Som fredsobservatör arbetar du för juridisk rättvisa. Här observerar vi överlämningen av namnunderskrifter för en samvetsfånge i Chiapas. På bilden samtalar  fredsobservatören Anna Hedlund med en nära släkting till fången.

Foto: Sara Svensson

Foto: Sara Svensson

En annan del av arbetet är historisk rättvisa i Guatemala. Här observerade vi en utgrävning som är en del av arbetet för att identifiera krigets offer. Många av de vi medföljer har själva förlorat familjemedlemmar under inbördeskriget och som fredsobservatör får du ofta del av många intressanta levnadshistorier.

Foto: Aino Ravandoni

Foto: Aino Ravandoni

De medföljda organiserar många olika aktiviteter, och här observerar vi en demonstration för kvinnors rättigheter. Vår närvaro syftade till att öka handlingsutrymmet och minska hot för människorättsförvarare.

Foto: Roderico Díaz

Foto: Roderico Díaz

Under året som gått har den fd. diktatorn Rios Montt blivit ställd inför rätta, åtalad för folkmord. För att minska vittnens och andra deltagares utsatthet har vi observerat rättegången. Vi har också medföljt resor och besökt nyckelpersoner i processen.

San Cristobal. Foto: Aino Ravandoni

San Cristobal. Foto: Aino Ravandoni

Fredsobservatörerna i Mexiko har kontor i den vackra staden San Cristobal. För att stärka vår effekt bedriver vi informationsarbete och har även kontakt med myndighetspersoner.

Vi hoppas att du känner dig inspirerad att söka jobbet som fredsobservatör; ett viktigt arbete som för fred i världen!