DSC00264_1115x185
Krigets första massaker

I östra Guatemala ligger staden Panzós, som på det lokala språket Qeqchí betyder “det gröna vattnet”. Det är en väldigt vacker plats, omgiven av höga berg och de gröna våtmarker som gett den sitt namn. Tyvärr är det dock inte den prunkande grönskan som gjort staden känd. Nej, istället är det den grymma massaker som ägde rum här för trettiofem år sedan som satt Panzós på kartan.

Den tryckande hettan hindrade inte folket från att marschera för det de tror på.

Den tryckande hettan hindrade inte folket från att marschera för det de tror på.

Då, den 29 maj 1978, hade hundratals bönder; män, kvinnor och barn, vandrat in till staden från sju omkringliggande samhällen för att protestera mot den orättvisa markfördelningen och försöka hitta en lösning. Under Guatemalas ‘demokratiska vår’ (1944-54) hade nämligen en jordreform inletts, som gett folket rätten till mark som dittills legat obrukad. På grund av en militärkupp kunde reformen dock aldrig slutföras och på 70-talet tvångskonfiskerades många av böndernas åkrar. Missnöjet växte och 1978 valde många av de drabbade att tåga in till staden för att kräva ett möte med borgmästaren för att diskutera problemen. Han hade nämligen gått med på ett möte med fyra av böndernas representanter. Istället för borgmästaren möttes de dock av arméns soldater. Det är fortfarande inte helt klart vad som hände men tumult utbröt när representanterna vägrades tillträde till mötet och plötsligt började soldaterna skjuta. När röken lagt sig låg minst 34 människor döda på torget och inbördeskrigets första massaker på civila var ett faktum. Maria Maquim, som var tretton år när det hände, berättar:

När vi kom till Panzós var alla affärer stängda och det var inga bilar ute. På torget såg jag att det var fullt med militärer, på kyrkans och kommunhusets tak. Sedan började de skjuta. De sköt min mamma. Alla började springa omkring och försöka fly. Jag låg på marken med många döda kroppar över mig. Jag trodde att jag skulle dö. Sedan dödade dem alla de gråtande barnen. Mitt ansikte var täckt av blod och de trodde jag var död. Sen gick militären och jag såg att det var tomt på torget. Då reste jag mig upp och sprang därifrån. Jag sprang upp i bergen. När jag kom fram till floden tvättade jag bort blodet från ansiktet. Då såg jag hur strömmen hade fört med sig flera döda kroppar.

intervju

Intervjuerna, som alla tolkades från Queqchí, spelades in för att användas som bevis.

När hon berättar den sista biten kan hon inte hålla tårarna tillbaka, och jag själv har också svårt att behålla lugnet. Vi sitter och pratar på ett möte organiserat för att samla in tillräckligt med bevis för att ställa de ansvariga inför rätta. Överlevare från massakern intervjuades och deras historier dokumenterades för att kunna användas i den kommande rättsprocessen. Fallet befinner sig fortfarande på utredningsstadiet men Famdegua, en organisation som arbetar för historisk rättvisa i Guatemala och som Kristna Fredsrörelsen medföljer, arbetar för fullt med att få till ett rättegångsdatum. Det är inte alltid så enkelt och det är en långdragen process men det verkar vara på väg framåt.  

Ett annat sätt att hedra de dödas och fortsätta kampen för rättvisa är den marsch som organiseras på årsdagen av massakern varje år sedan 1997. I år deltog över fem hundra personer och vi på Kristna Fredsrörelsen var där som observatörer. Marschen började i La Soledad, ett av de samhällen vars invånare hade protesterat, och på grund av detta mördats, för trettiofem år sedan. Dit hade överlevare och andra som ville visa sitt stöd åkt ifrån de andra kringliggande samhällena, vissa så tidigt som tre på morgonen för att hinna dit i tid. Vid nio började vandringen i tryckande hetta. Den verkade dock inte påverka energin eller intensiteten hos de marscherande och deras slagord ekade över nejden. Efter några timmar nådde vi fram till Panzós och alla samlades på torget för att bevittna en mayaceremoni och tal om rättvisa och återupprättelse. Famdegua anordnade också en fotoutställning med bilder ifrån de utgrävningar som anordnats. Dessa har syftat dels till att flytta offrens kvarlevor och ge dem en värdig begravning, men också till att samla in bevis för att ställa de ansvariga till svars. Förhoppningsvis, när marschen anordnas nästa år, har processen kommit så långt att rättegången kan börja.

Anders Nordenskjöld, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala.

Frihet för fängslad folkrörelseledare

Rubén Herrea är styrelsemedlem i Asamblea Departamental Huehuetenango (ADH; Länsorganisationen för Huehuetenango) och aktiv motståndare till det vattenkraftverk som planeras att anläggas i hans hemort Santa Cruz Barillas. Sedan den 15 mars har han suttit häktad anklagad för en rad brott, bland andra terrorism, olaga frihetsberövande, inbrott och olaga hot. Torsdagen den 30 maj 2013 hölls rättegångsförhandling i Guatemala City och då släpptes Herrera fri. Fredsobservatörer från Kristna Fredsrörelsen fanns på plats.

Rubén Herrera med sin försvarsadvokat Sergio Vives Foto: Nelton Rivera Prensa Comunitaria-1

Rubén Herrera med sin försvarsadvokat Sergio Vives Foto: Nelton Rivera Prensa Comunitaria-1

Åtalet villkorligt nedlagt

Syftet med rättegången den 30 maj var att utreda huruvida åklagarens bevisning mot Herrera är tillräcklig för att fallet ska gå till huvudförhandling. Åtalet gäller brott begångna vid två olika tillfällen. Det första gäller händelser som utspelade sig i slutet av november 2009, då en konflikt uppstod mellan boende och ingenjörer från företaget Hidro Santa Cruz S.A. Enligt åtalet ska Herrera ha gjort sig skyldig till olaga frihetsberövande och olaga hot, medan det finns vittnesuppgifter som styrker att Herrera tillkallades som medlare för att lugna ner en spänd situation. Vid rättegångsförhandlingens början yrkade åklagaren på att åtalet skulle läggas ner då det saknas bevisning för att styrka Herreras brott.

Det andra fallet gäller händelser som inträffade i början av mars 2012. Herrera ska, i samförstånd med andra, ha deltagit i att elda upp utrustning som tillhörde Hidro Santa Cruz S.A. I detta fallet yrkade åklagaren på att åtalet skulle läggas ner villkorligt i avvaktan på ytterligare bevismaterial och att häktningen skulle hävas då det inte kan anses proportionerligt att Herrera hålls frihetsberövad då han inte längre är skäligen misstänkt.

Målsägandebiträdena Calderón och Villatoro opponerade sig mot åklagarens yrkande och var kritiska mot hur åklagarmyndigheten skött utredningen. De menade att det finns skäl för rättegångsförhandlingarna att fortsätta, medan försvarsadvokaten Vives argumenterade för orimligheten i att fortsätta hålla Herrera i häkte. Domaren Gálvez gick på åklagarens linje och valde att lägga ner det första åtalet och att lägga ner det andra villkorligt. Åklagarmyndigheten gavs en tidsfrist på sex månader för att avsluta förundersökningen och ett nytt datum för rättegångsförhandling sattes till den 10 december 2013, då åklagarmyndigheten ska redogöra för eventuella nya bevis.

Rubén Herrera och Cecilia Mérida Foto: Nelton Rivera Prensa Comunitaria

Rubén Herrera och Cecilia Mérida Foto: Nelton Rivera Prensa Comunitaria

Ursprungsfolks rätt till rådslag

Hídro Santa Cruz S.A planer på att anlägga ett vattenkraftverk i Santa Cruz Barillas har mötts av kraftfulla protester från de boende. 2007 genomfördes ett rådslag i enlighet med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention 169 där befolkningen tillfrågades om sin inställning till gruvdrift och andra storskaliga projekt. 46 479 personer svarade att de inte vill att den här typen av projekt genomförs i deras område, medan nio personer gav sitt medgivande.

Under rättegången poängterade domaren Gálvez vikten av att respektera internationell lag och rätten till rådslag. Särskilt poängterade han att det är viktigt att respektera ursprungsfolks rättigheter och deras rätt att försvara dessa. Vidare menade Gálvez att ILO:s konvention 169 gäller som lag i Guatemala och att det är statens underlåtande att efterleva sina internationella åtagande som skapar den typ av problematik som utvecklats i Santa Cruz Barillas.

ADH är en organisation som har varit drivande i genomförandet i flertalet av de rådslag som gjorts i länet Huehuetenango och medföljs kontinuerligt av fredsobservatörer. Francisco Rocael Mateo Morales, styrelseordförande för ADH och kollega till Herrera, välkomnar domen.

 – Den här domen är ett viktigt prejudikat för människorättsförsvarare och framför allt för ursprungsfolkens legitima kamp, eftersom att domaren beaktade internationella konventioner som skyddar rätten till rådslag och rätten till självbestämmande. Jag tror att rättsväsendet och staten i allmänhet måste ta hänsyn till internationella konventioner i den här typen av fall och inte behandla dem som sedvanlig brottslighet. Folkets kamp och deras krav måste behandlas särskilt och med professionalism, och jag tycker att man gjorde det idag.

Sedan Herrea greps i mars 2013 har både nationella och internationella kampanjer drivits med krav på en rättvis prövning och en snar frigivning. Mateo Morales beskriver det påtryckningsarbete som gjorts som en gemensam insats.

– Det här har varken varit en ansträngning som gjorts av en enda person eller en enda organisation, utan det har varit många personer som har varit inblandade. Jag tror att det är viktigt att ge ett erkännande till den koordination som skett och jag ser det som en indikation på att kampen för att försvara individens och kollektivets rättigheter fortsätter både nationellt och internationellt.

Tingsrätten i Guatemala City Foto: Pernilla Nordvall

Tingsrätten i Guatemala City Foto: Pernilla Nordvall

Flera fall av kriminalisering i Santa Cruz Barillas

Herreras fall är ett bland flera exempel på hur motståndare till Hídro Santa Cruz S.A har kriminaliserats. I maj 2012 utsattes tre lokala ledare för motståndet mot vattenkraftverket för ett attentat, där en av dem skadades så svårt att han avled. I samband med de oroligheter som utbröt efter attentatet utfärdade presidenten Otto Pérez Molina ett kritiserat undantagstillstånd. Elva personer greps och tillbringade åtta månader i häkte innan de försattes på fri fot. Även i deras fall lades åtalet ner villkorligt och en ny rättegång väntar i mitten av juni. Alltjämt kvarstår ett flertal arresteringsorder mot personer som har kopplingar till konflikten.

Statens agerande i fallet har kritiserats kraftfullt av både nationella och internationella organisationer. I januari i år konstaterade FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter att gripandena genomfördes av civila personer utan stöd i lag.

Pernilla Nordvall, frilansskribent och före detta fredsobservatör i Guatemala 2012-2013

Bild: Nelton Rivera, Prensa Comunitaria och Pernilla Nordvall

Rätten att få arbeta med rättigheter

Guatemala är farligt. Det har vi fått höra från dag ett. Efter att ha läst fredsobservatörernas säkerhetsföreskrifter vågade jag knappt ta mig utanför dörren. Våldet lever kvar från det långa brutala inbördeskriget (1960-1996) och straffriheten är nästintill total. Trots det finns det människor och organisationer som inte ger upp, som fortsätter att kämpa för fred och rättvisa. De kallas för människorättsförsvarare och får betala ett högt pris för sitt arbete. 2012 ökade smutskastningen och kriminaliseringen av människorättsförsvarare och 2013 tycks bli deras värsta år på länge.

Attacker mot människorättsförsvarare

Under 2012 skedde ett välkommet trendbrott då antalet aggressioner sjönk mot försvarare av mänskliga rättigheter. Endast 305 fall anmäldes i jämförelse med 407 fall år 2011. Emellertid kunde en ny oroväckande tendens urskiljas. Samtidigt som den totala brottssiffran tillfälligt minskade, så ökade fallen av kriminalisering och stigmatisering. Falska beskyllningar och gripanden på olaga grund eskalerade till 83 rättsprocesser mot personer på grund av sitt engagemang för mänskliga rättigheter. Det är en nivå som påminner om tiden för inbördeskriget.

2013 tycks trenden av kriminalisering fortsätta men även våldet förefaller slå alla rekord sedan krigets slut. Antalet hot, kidnappningar, mord och andra brott mot människorättsförsvarare har under årets första kvartal redan överstigit siffrorna för hela år 2012. På fyra månader har 309 övergrepp registrerats mot människorättsförsvarare och av dem lever 14 inte längre. Kriminaliseringen har uppgått till 38 rättsprocesser under samma period.

Uppgifterna kommer från den guatemalanska människorättsorganisationen Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua). Organisationen arbetar med att samla in, sammanställa och presentera information om situationen för människorättsförsvarare i Guatemala. Informationen som vi sammanfattar här, finns att läsa i deras årsrapport och i deras kvartalsrapport.

Den sista militära regimen

Enligt Udefegua finns det ett samband mellan den förvärrade situationen för människorättsförsvarare och general Otto Pérez Molinas tillträde som president år 2012. Han vann med parollen att förbättra företagsklimatet och med järnhand komma åt den organiserade brottsligheten. För ändamålet gav han militären och företagen ökade befogenheter och presidenten har kallat sin regering för den sista militära regimen.

Otto Pérez Molina var general under inbördeskrigets blodigaste period och sedan han valdes till president har det skett allvarliga övergrepp mot människorättsförsvarare. Under en fredlig demonstration i oktober 2012 öppnade militären eld mot deltagarna och åtta personer dog och minst 35 skadades. Två undantagstillstånd har presidenten också hunnit utlysa under sin tid vid makten. Vid undantagstillstånd gäller endast krigslagar och många rättigheter upphävs. Denna taktik har använts för att legitimera våld, frihetsberöva oskyldiga människorättsförsvarare och låta nationella och internationella företag få fortsätta med sina illegala megaprojekt som staten har godkänt. Avtalen om mineralutvinning och vattenkraftverk är olagliga enligt FN eftersom de bryter mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Befolkningen har i fråga om projekten antingen inte blivit informerade, tillfrågade eller så har deras omröstningar inte gjorts gällande. Föroreningar har förstört mark och vatten som har förgiftat människor och boskap. Våld, hot, tvångsförflyttning och åtal har drabbat flera civila som inte har velat sälja sin mark eller som har kritiserat exploateringen.

En representant för det civila samhället uttrycker: ”Vi är inte emot utveckling, men vi är emot våld och korruption. Vi vill inte ha en utveckling som sätter folket i fängelse, vi vill ha en utveckling som sätter barnen i skolan.”

En kvinna avlägger sin röst i ett lokalt rådslag gällande gruvdriften i hennes närområde. Utslaget blev ett överväldigande nej till gruvdriften med 99% av rösterna emot och bara 1% för. Foto: Tamara Vocar

Repressiv retorik återanvänds

Samtidigt har människorättsförsvarare lyckats organisera sig och öppet vågat kritisera korruptionen, våldet och diskrimineringen. Till svar har smutskastning och förtal nått samma nivå som under inbördeskriget, enligt Udefegua. Människorättsförsvararna kallas återigen i allt högre grad för terrorister, kommunister, subversiva och kriminella, samt anklagas och anhålls på olaga grund. Den som vill minnas historien och önskar rättvisa utpekas som statliga fiender som förråder freden, hindrar utveckling, livnär sig på sin smärta och orsakar konflikter.

Vittnen som överlevt massakrer, tortyr och flykt under inbördeskriget säger ”Vi söker inte hämnd eller pengar, vi söker sanning och rättvisa för att kunna nå en riktig fred.”

Förtal och förföljelse

Smutskastningskampanjerna och kriminaliseringen sker huvudsakligen via media och myndigheter och riktar sig främst mot ledare för det civila samhället för att uppnå störst effekt. Metoden används för att tysta och rättfärdiga brott mot de som ifrågasätter regimen och oligarkin och låta förövarna gå fria.

De ökade antalet rättsprocesser mot människorättsförsvarare innebär oerhörda laster för familjer och organisationer. Istället för att kunna ägna sig åt att driva freden och rättvisan framåt, berövas de sin frihet och får kämpa för att få ihop pengar till advokater, resor och logi utöver de vanliga utgifterna, samtidigt som de riskerar att mista sina små, men livsviktiga skördar och andra avgörande inkomster.

Värst utsatta för övergrepp år 2012 var de människorättsförsvarare som arbetar med mark och naturresurser, rätten till lokalt deltagande och samråd, sökandet efter sanning och rättvisa, samt journalister som utövar sin yttrandefrihet. De som står bakom brotten är framförallt företag/stora jordbruksägare, samt militären enligt statistik från Udefegua.

Människorättsförsvararna påstås dessutom ha manipulerats av utländska intressen så internationella organisationer och ambassader vars länder under många år följt fredsprocessen i Guatemala har därför också utsatts för förtal, däribland Sverige. Ambassaden har exempelvis fått dementera ett offentligt påstående om att svenska biståndspengar skulle finansiera terrorister.

Udefegua skriver i sin årsrapport ”2012 är året då det internationella samfundet gick från att vara observatör till statens attacker mot människorättsförsvarare, till att själv förföljas till följd av sitt stöd för stärkandet av en demokratisk stat.”

Våldet en motreaktion på framgångar

Trots kriminaliseringen och de dystra siffrorna för 2013 så är det viktigt att komma ihåg att våldet och kränkningarna är en motreaktion på att människor har lyckats organisera sig och höja sina röster trots försök till splittring och tystnad från elitens sida.

En framgång för människorättsförsvarare har bland annat varit folkmordsrättegången mot den tidigare diktatorn Efraín Ríos Montt. I maj 2013 dömdes han för folkmord och brott mot mänskligheten 30 år efter att flera massakrer utförts under hans styre. Processen påbörjades för tolv år sedan och nu återstår det emellertid att se hur den slutar eftersom senaste nytt är att konstitutionsdomstolen har beslutat att annullera domen. Enligt FN har vissa myndigheter och militärer försökt försvåra och förhala rättsutredningar kring folkmordsprocessen. Många förnekar även att folkmordet har ägt rum, bland annat presidenten, högerextrema grupper och Guatemalas näringslivsorganisation (CACIF). Trots motståndet har exdiktatorn blivit dömd åtminstone en gång.

Det är inte lätt att skipa rättvisa i Guatemala, men ork, vilja och det internationella stödet finns kvar. Guatemalas riksåklagare Claudia Paz y Paz uttryckte nyligen fredsobservatörernas betydande insats vid folkmordsrättegången när hon var på besök i USA. ”Vittnenas säkerhet har varit ett stort bekymmer, (…) i synnerhet eftersom de överlevande bor i sådana avlägsna områden. Vi har sett att det mest effektiva sättet att garantera säkerheten för vittnena har varit genom internationell medföljning.”

Koloniseringen och förtrycket mot ursprungsbefolkningen har pågått i över 500 år i Latinamerika. Udefegua:s rapporter visar att arbetet för att förändra detta fortfarande är förenat med faror. De vi medföljer har all rätt att få arbeta för sina fri- och rättigheter, vägra glömma sin historia, kräva rättvisa och engagera sig för en bättre värld.

Stöd gärna Kristna Fredsrörelsen så att de vi medföljer kan fortsätta sitt arbete!

Ett samhälle i östra Guatemala organiserar sig för att bli erkända som ursprungsfolksamhälle enligt ILO:s konvention 169. Foto: Tamara Vocar

Natalia Lakso Vazquez, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala