DSC00264_1115x185
Gott Nytt År – God Ny Era!

Med en dag kvar till nyår kan vi från Kristna Fredsrörelsen i Guatemala också passa på att önska Gott Nytt År i efterskott. Enligt Mayakalendern inträffade nyår nämligen redan förra veckan – den 21 december 2012, dagen då världen åtminstone enligt västerländsk utsago skulle gå under, kallades i Guatemala för 13 B’ak’tun och i enlighet med Mayabefolkningens religiösa tolkningar innebar den inte någon världslig apokalyps. Istället betydde den början på en ny era: spirituell, religiös, politisk och social.

“Vi kommer att få se politiska förändringar och konflikter”, förklarade Nicolas, en så kallad anciano principal (ålderman) tillhörande organisationen Oxlajuj Ajpop, “liksom klimatförändringar och naturfenomen som jordbävningar, tsunamis och torka. Men framför allt innebär den nya eran en förändring i människors mentalitet, en ny generation av tankesätt som väcker och medvetandegör folket.”

Nicolas med en modell av Mayatraditionens tidsräkning. Den största delen av Mayabefolkningens originalskrifter förstördes under den spanska invasionen, och de som återstår finns idag på museum i Madrid, Paris och Berlin. Bild: Maxime Verdier.

Nicolas med en modell av Mayatraditionens tidsräkning. Den största delen av Mayabefolkningens originalskrifter förstördes under den spanska invasionen, och de som återstår finns idag på museum i Madrid, Paris och Berlin. Bild: Maxime Verdier.

Oxlajuj Ajpop stod bakom planering och organisering av de traditionella firandena av B’ak’tun på 20 olika platser runt om i landet. Kristna Fredsrörelsen träffade Felipe, organisationens ordförande, strax innan evenemangen började, och ställde ett par frågor.

Hur ser ni på turismen som genererats av 13 B’ak’tun – är det något bra eller dåligt?

Närvaron av människor från andra länder under firandena är något positivt, eftersom vi vill sprida ett budskap till alla kulturer att stödja och respektera ursprungsbefolkningens rättigheter. På det sättet är turism något vi uppmuntrar snarare än motsätter oss. Vad vi motsätter oss är att bland annat den privata sektorn utnyttjar B’ak’tun för att göra stora investeringar i turismindustrin.

Oxlajuj Ajpop under en presskonferens, med Felipe längst till vänster. Bild: Maxime Verdier.

Oxlajuj Ajpop under en presskonferens, med Felipe längst till vänster. Bild: Maxime Verdier.

Vilka svårigheter har ni stött på under organiseringen av firandena?

De västerländska omtolkningarna av betydelsen bakom 13 B’ak’tun har gjort det svårt för oss att föra ut dess politiska, sociala och samhälleliga innebörd. Internationellt sett finns det liten förståelse för vad 13 B’ak’tun egentligen handlar om, och firandena betraktas inte som viktiga. Därför har till exempel inga internationella institutioner bidragit med ekonomiskt stöd.

Vi gör det här för att vi tror på att det är något betydelsefullt, men vi har ont om ekonomiska resurser. Det är ganska tydligt att Guatemalas president inte har någon plan för stödja sådana här typer av aktiviteter, och inte investerar i detta trots att det är något som skulle kunna generera inkomster. Kulturministeriet saknar ett program eller en plan med klara mål. INGUAT (ett statligt turisminstitut) har utarbetat en kampanj med betoning på det folkloriska och kommersiella.

Ett annat problem är att flera faktorer begränsar tillströmningen av människor på platserna där firandena hålls. I Kaminaljuyú (en religiös plats i utkanten av Guatemala City) till exempel, har regeringen infört ett förbud mot att stanna nattetid, trots att våra traditioner kräver att vi är närvarande under natten den 21 december. Den har också infört en gräns för antalet personer som får befinna sig på platsen. Det medför ett allvarligt problem för oss, för vi kan inte hindra någon att delta i firandena.

Firandet innehöll bland annat andliga ritualer och dans, liksom politiska och sociala budskap. Foto: Maxime Verdier.

Allt det här har gjort att vi bett FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter, Guatemalas människorättsombudsman och andra typer av statliga och internationella aktörer att vara närvarande under firandena. Deras närvaro är rimlig också av den anledningen att vi kommer att tala om lokalbefolkningens rättigheter.

Bristen på stöd till våra sociala och kulturella organisationer liksom sättet som den privata sektorn behandlar ursprungsbefolkningen på, är exempel på förhållanden som kommer att uppmärksammas mer av folket. Efter åratal av arbete för att öka medvetenheten hos människor, tror vi att vi inom några år kommer att få uppleva en högre grad av insikt, såväl hos ursprungsbefolkningen som hos övriga medborgare.

Linnea Fehrm, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala 2012-2013

Goldcorps dotterbolag anmäls till åklagarmyndigheten

Montana Exploradora, Goldcorps dotterbolag i Guatemala som driver Marlingruvan i San Marcos, anmäldes till Guatemalas åklagarmyndighet (Ministerio Público) på tisdagen den 4 december av Plurijur och av FREDEMI, som representerar lokalsamhället i distriktet San Marcos och som Kristna Fredsrörelsen medföljer.

Marlingruvan i San Marcos i Guatemala. Foto: Pernilla Nordvall.

Marlingruvan i San Marcos i Guatemala. Foto: Pernilla Nordvall.

Montana Exploradora/Goldcorp anklagas för stöld av vatten, stöld av egendom, förorening av vattentäkter, bedrägeri, förfalskning samt för att orsaka sjukdomar hos både växter och djur. I anmälan ingår vittnesmål från fler än hundra personer som på olika sätt har drabbats av företaget. Bland dem finns Adilia Macario som berättar om hur Montana Exploradora byggt en väg på hennes mark utan hennes tillstånd. Vidare finns vittnesmål om hudsjukdomar och håravfall till följd av de föroreningar som gruvan orsakar.

Carlos Loarca från Plurijur säger till tidningen Prensa Libre att det finns oberoende utländska studier baserade på blodprov och urinprov från människor som bor i närheten av gruvan. Dessa visar på förhöjda halter av bly, symtom på arsenik i huden, hudutslag, missfärgning av hud samt håravfall.

Montana Exploradora menar i ett pressmeddelande att företaget följer nationell och internationell standard och att vattnet inte är förorenat enligt de studier som genomförts av den statliga myndigheten för energi och gruvdrift, MEM.

Förorenat vatten orsakar dödsfall bland boskap

Enligt de skyddsåtgärder som den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter beslutade om i maj 2010 och som sedan modifierades i december 2011 är staten skyldig att tillgodose tillgången till dricksvatten i de 18 samhällen som ligger närmast Marlingruvan. Dessa skyldigheter har ännu inte införlivats (läs mer om detta här).

Siete Platos är ett av de samhällen som omfattas av skyddsåtgärderna. I ett pressmeddelande informerar FREDEMI om att boskap fått kräkningar och dött efter att de druckit vatten ur floden som går igenom samhället. Fallet ingår i den anmälan som gjorts mot Montana Exploradora.

Påverka svenska investeringar i Goldcorp!

De svenska AP-fonderna, som förvaltar den allmänna pensionen, investerar bland annat i Goldcorp. Kristna Fredsrörelsen driver sedan i somras en kampanj tillsammans med flera andra organisationer där vi försöker skärpa AP-fondernas krav på etik och miljöhänsyn i sina investeringar. Läs gärna den debattartikel som bland andra Kristna Fredsrörelsen står bakom.

Framsidan av kampanjvykortet. Bild Sara Granér

Det går fortfarande att delta i kampanjen genom att beställa vykort från Aron Lindblom (aron.lindblom@krf.se), Kristna Fredsrörelsens programsekreterare för Fredstjänstprogrammets informationsarbete. Vykortet skrivs under och postas till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och finansmarknadsminister Peter Norman.

Pernilla Nordvall, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala 2012-2013.

Hot mot människorättsförsvarare i Guatemala

Allvarliga hot har nyligen riktats mot den guatemalanska människorättsorganisationen Udefegua och den katolska kyrkans kontor för mänskliga rättigheter i Guatemala. Hoten är specifikt riktade mot Udefeguas verksamhetsledare Claudia Samayoa.

I mitten av november fick Claudia Samayoa information om att det planerades ett attentat för att mörda henne och en medarbetare på katolska kyrkans kontor för mänskliga rättigheter i Guatemala. Hot förekom också i oktober då Udefegua och Claudia Samayoa via e-post varnades för att fortsätta sin verksamhet. I samma mejl uppmanades de guatemalanska myndigheterna att sätta stopp för alla organisationer som stödjer arbetet med att ställa militären inför rätta för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Enligt information från World Organisation Against Torture (OMCT) och Front Line Defenders kommer hoten från en avsändare som kallar sig ”Fonden mot terrorism”. De rättsprocesser som mejlets avsändare vill stoppa tycks vara den folkmordsprocess där flera militärer är misstänkta för grova brott under inbördeskriget, samt den rättsprocess som kan följa efter att armén attackerade ett demonstrationståg i Totonicapán i Guatemala den 4 oktober i år. I mejlet finns uppmaningar om att ”försvara forsterlandet” och utöver Claudia Samayoa och Udefegua hotas även domare och andra civilsamhällesorganisationer. Hoten har anmälts till interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (CIDH).

Det är inte första gången Claudia Samayoa hotas för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. I februari 2010 utsattes hon för ett attentat  då någon manipulerade hennes bil för att orsaka en trafikolycka. Claudia Samayoa överlevde oskadd den gången.

Blixtaktion

Front Line Defenders fördömer händelserna och uppmanar allmänheten att skriva till Guatemalas myndigheter och be dem att vidta åtgärder för att garantera Claudia Samayoas och andra människorättsförsvarares säkerhet. Ett underlag för att skriva brev till Guatemalas president Otto Perez Molina finns på Front Line Defenders hemsida (på engelska).

Ett liknande uttalande har även tagits fram gemensamt av organisationerna World Organisation Against Torture (OMCT) och Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) (på spanska).

Claudia Samayoa och Udefegua får medföljning av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer i Guatemala. Kristna Fredsrörelsen ställer sig bakom uttalandena ovan och uppmanar våra medlemmar och läsare att skriva till Guatemalas myndigheter för att be om skydd för Claudia Samayoa, Udefegua och alla andra människorättsförsvarare i Guatemala.

Gabriela Velasquez, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala 2012-2013.

Mer om Claudia Samayoas och Udefeguas arbete kan du läsa här och här. Mer om kriminaliseringen av människorättsförsvarare i Guatemala går att läsa här och här.