DSC00264_1115x185
Foto: Sandra Sebastián, pressfotograf
”De sa att regeringen hade skickat dem för att våldta oss”

Den 24 september togs ett viktigt steg i Guatemalas försoningsprocess. Femton kvinnor och fyra män, samtliga med ansiktena täckta för att skydda sin identitet, vittnade inför en domare om sexuellt våld och tvångsarbete på militärbasen i Sepur Zarco under inbördeskriget. Fallet, det första i sitt slag i Guatemalas historia och unikt på världsnivå, implicerar dussintals militärer och kan ge känningar till den före detta diktatorn Efraín Ríos Montt och hans dåvarande regering.

Foto: Sandra Sebastián, pressfotograf

En grupp kvinnor träder fram för första gången inför guatemalansk domstol och vittnar om sexuellt våld under inbördeskriget. Foto: Sandra Sebastián, pressfotograf

– När de våldtog mig höll de ett vapen mot mitt bröst. ”Vill du leva eller vill du dö?” frågade de. Sedan särade de på mina ben.

Uttalandet kom från en av de femton kvinnor som hade rest till Guatemala City för att avge sitt vittnesmål inför domaren Miguel Ángel Gálvez. Kvinnorna satt med ryggarna vända mot publiken och bar färgglada sjalar som täckte deras hår och ansikten. Lila, rosa, svart, gult – vackra färger som gick stick i stäv med berättelserna som de berättade inför domaren, publiken och pressen. Vittnesmålen framfördes på kvinnornas modersmål maya q’eqchi och bröt tystnaden kring ett brott som i 30 år förblivit i det tysta: det sexuella våldet mot kvinnor, de allra flesta från ursprungsfolken, under inbördeskriget.

Anklagades för att stödja gerillan

Året var 1982 när soldaterna stegade in i samhällena i närheten av Sepur Zarco och förändrade kvinnorna och deras familjers liv för alltid.

– Vårt hus låg precis vid vägkanten. Jag hörde min man skrika utifrån vägen och jag sprang dit för att se vad som stod på. Då såg jag hur militärerna sparkade, band fast honom och lastade in honom i bilen, berättar en kvinna med svart sjal.

Samtliga kvinnor vittnade om liknande erfarenheter, med skillnaden att vissa lyckades återse makarna en sista gång innan de försvann för alltid, andra inte.

– Min dotter besökte gården där min man hölls fängslad, hon ville ge honom något att äta och dricka men soldaterna lät henne inte göra det. Hon sa till mig `min stackars pappa ser inte längre ut som en människa, han ser ut som ett misshandlat djur.´ De hade stoppat ståltråd i hans näsa och öron, berättade en av kvinnorna gråtandes.

Männens gemensamma nämnare var att de hade organiserat sig i en kommitté för att kräva en bit laglig mark att bo och odla på. En av männen som vittnade inför domaren, Agustín Chen, valde att framträda med sitt namn. Som före detta militärt underbefäl i området berättade han för rätten att militärerna anlände 1982 och “låtsades leta efter gerillamedlemmar i området, men tillfångatog jordbrukare som försökte få laglig mark”, skriver den guatemalanska tidningen elPeriodico. Versionen bekräftades av flera av vittnena: ”de anklagade oss för att ge mat till gerillamedlemmarna och de sa att min man var befäl hos dem”, berättade en kvinna i rosa sjal.

Sex år av våldtäkter, förnedring och stigmatisering inleddes

Medan makarna tillfångatogs var planen för kvinnorna en annan. Samtidigt som männen fördes bort våldtog soldaterna, ofta flera på en och samma gång, kvinnorna i deras egna hem. Därefter brände de ned hemmen och lämnade kvinnorna och barnen utan något annat än kläderna de bar på kroppen. Mat, ägodelar, dokument – allt försvann.

– Jag blev kvar i extrem fattigdom, berättade en av kvinnorna.

Soldaterna förde med sig kvinnorna till militärbasen är de tvingades att laga mat och tvätta åt soldaterna utan betalning. Tvättvålarna och soldaternas mat var kvinnorna tvungna att bekosta på egen hand. Efter sex månader på militärbasen släpptes de, men tvingades under hot att återvända i tredagarsintervaller för att fullgöra sina sysslor. Kvinnorna vittnade om en tid fylld av terror, med regelbundna våldtäkter, hot och förnedring som pågick i sex år, ända fram till 1988. För en av kvinnorna, Dominga, tog historien däremot slut på militärbasen.

– En av kvinnorna låste de in i två veckors tid, under tiden våldtog de henne konstant. När hon till slut inte klarade av mer tog de med henne till flodbanken där de dödade henne och hennes två små döttrar, berättade ett av vittnena via sin tolk.

För att kvinnorna inte skulle bli gravida av våldtäkterna gavs de sprutor och tabletter. ”Jag kunde inte läsa men de sa att det var för att jag inte skulle bli gravid”, berättade en kvinna med svart sjal. Flera andra kvinnor vittnade om samma sak. En av dem berättade: ”ibland var vätskan gul, ibland röd, ibland transparent”. Trots det blev vissa av dem gravida, men genomled missfall på grund av de kraftiga blödningar som våldtäkterna orsakade.

Terrorn tog inte slut med soldaternas behandling. Vid återvändandet till de egna samhällena möttes de av omgivningens förakt. “De sa att vi var soldaternas älskarinnor och leksaker. Så behandlade de oss, de stötte oss ifrån sig”, berättade en av kvinnorna. “De brukade säga att jag bar på könssjukdomar”, sa en annan av dem.

Ríos Montt dåvarande president

– Soldaterna sa att regeringen hade skickat dem för att våldta oss, berättade ett av vittnena.
– Minns du vem som styrde landet när detta hände?, frågade åklagaren.
– Ríos Montt, svarade kvinnan. När han var president dog många personer, fortsatte hon.

Foto: Sandra Sebastián, pressfotograf

Foto: Sandra Sebastián, pressfotograf

Genom kvinnornas vittnesmål personifierades en krigsstrategi där våldet mot kvinnorna antog en synnerligen grym form. I en rapport gällande sexuellt våld under inbördeskriget som publicerades 2010 av de guatemalanska organisationerna Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala (ECAP) och Mujeres Transformando el Mundo (MTM) går att läsa:

”Under den interna väpnade konflikten som ägde rum i Guatemala mellan 1960 och 1996 utgjorde det sexuella våldet en utbredd, massiv och systematisk praxis, genomförd av statliga aktörer i ett led av statens politik av upprorsbekämpande. Det användes som ett krigsinstrument och verktyg för att generera terror, kränkandes de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten. Det sexuella våldet riktades i 99% av fallen mot kvinnor, av dessa utgjorde ursprungskvinnor en stor majoritet.”

Åklagarmyndigheten kommer, enligt uppgifter till guatemalansk media, att använda sig av militärplanerna Sofia, Victoria 92 och Firmeza 83 som bevisning för att den dåvarande militära ledningen, där bland annat ex-diktatorn Efraín Ríos Montt ingår, kände till dessa fakta.

– Vi förväntar oss en fällande dom. Det kvarstår fortfarande en lång väg att gå, men det finns en befälskedja. Det finns förövare och anstiftare […] Detta är banbrytande för andra processer, för andra kvinnor som vill följa samma väg, berättade Paula Barrios från Mujeres Transformando el Mundo i en intervju med Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation Acoguate.

Fallet unikt på nationell och internationell nivå

Kvinnorna och männens vittnesmål var historiska. Det var första gången som kvinnor vittnar i guatemalansk domstol om sexuellt våld under inbördeskriget. På internationell nivå var det första gången som ett sådant här fall förs upp i nationell domstol istället för internationell. Hittills har inbördeskrigets grymma brott mot kvinnor omgärdats av total straffrihet, trots att fredsavtalen säger att även dessa brott måste utredas och gärningsmännen ställas inför rätta.

Under den fleråriga processen av förberedelser inför fallet har flera organisationer arbetat sida vid sida med kvinnorna och bland annat erbjudit dem psykosocial hjälp och juridisk assistans. Organisationen Mujeres Transformando el Mundo (på svenska ungefär ”Kvinnor som förändrar världen”) har stöttat kvinnorna med den sistnämnda biten, och har som följd utsatts för hot och förföljelser. Kristna Fredsrörelsen fanns på plats under hela rättegångsveckan och medföljde båda organisationen och vittnena under processen. Paula Barrios från Mujeres Transformando el Mundo berättade i en intervju om svårigheterna att driva ett fall av denna natur.

– En av de största utmaningarna är rädslan, osäkerheten. Landet har vare sig sociala eller politiska förutsättningar för att föra ett fall som detta juridiskt. Vi har i nuläget en militär regering och det är ett stort hinder. Den förlåtande och osynliggörande politiken söker inte sanningen kring vad som hände under inbördeskriget, berättade hon.

Trots det poängterade hon vikten av att fall som detta förs upp på dagordningen.

– Rättvisan för kvinnorna befinner sig långt borta, den är otillgänglig. Trots det är det vi kvinnor som allra mest är i behov av att detta system fungerar, framför allt när det gäller sexuellt våld. Om vi inte söker sanningen, ser och pratar om det som skedde under inbördeskriget och som än idag fortsätter att vara i straffrihet, vad kan vi då förvänta oss av de nutida fallen? Samma snöboll av straffrihet fortsätter att växa och växa, avslutade Paula Barrios.

Fallet är fortfarande i utredningsstadiet. Vittnesmålen var ett led i förberedelserna och att fastställa namnen på de anklagade.

Tamara Vocar, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala.

Mer om processen som har föranlett detta historiska fall går att läsa här. Fler blogginlägg om sexuellt våld under inbördeskriget och våld riktat mot kvinnor går att finna här och här.

Festivalbanderollen på plats. Foto Pernilla Nordvall
Kvinnofestival för kamp med glädje
Festivalbanderollen på plats. Foto Pernilla Nordvall

Festivalbanderollen på plats. Foto Pernilla Nordvall

– Kampen måste alltid vara glad, säger Maria Guadalupe från organisationen Mama Maquín som är språkrör för Festivalen för Kvinnornas Liv, Kropp och Territorium (El Festival de la vida, cuerpo y territorio de las mujeres) som Kristna Fredsrörelsen medföljde under sista veckan i september. Glädjen ger oss styrka att fortsätta, förklarar María Guadalupe, och vi behöver en festival som ger oss glädje och motivation.

Festivalen var ett samarbete mellan flera olika guatemalanska kvinnoorganisationer och en av initiativtagarna var Amandine Fulchiron från organisationen Actoras de Cambio (Aktörer för Förändring). Hon berättar att idén till festivalen föddes efter händelserna i Barillas då man bestämde sig för att arrangera en gemensam festival för att uttrycka sin solidaritet med människorättsförsvararna där.

– Anledningen till att vi reagerade så starkt på händelserna i Barillas är att vi ser dem som en fortsättning av kriget, förklarar Amandine Fulchiron. Det är inte en slump att de områden som nu är mest berörda av vattenkraftverk och gruvdrift också är de som drabbades hårdast under inbördeskriget. Kriget var ett sätt att fördriva befolkningen för att få tillgång till deras mark och nu ser vi frukterna av det projektet.

Kristna Fredsrörelsen fanns på plats som observatörer. Foto Lucía PBI

Kristna Fredsrörelsen fanns på plats som observatörer. Foto Lucía PBI

– Inför festivalen var vi oroliga för att det skulle kunna ske attacker mot deltagarna på grund av den aggressiva strategi som företaget Hídro Santa Cruz har fört mot sina motståndare, fortsätter hon. Vi bad om internationell medföljning eftersom vi vet att ni har ett nätverk där ni snabbt kan nå ut med information i fall något skulle hända.

Förtroende och ömsesidigt utbyte

Festivalen hade två syften. För det första ville man uppmärksamma allmänheten på situationen i Barillas. Detta gjorde man bland annat genom manifestationer i Huehuetenango och i Nentón. För det andra syftade festivalen till att skapa utrymme för utbyte av erfarenheter och strategier mellan kvinnliga människorättsförsvarare.

– Vi lyckades ge varandra nya idéer, vi fick känna att vi inte är ensamma och vi fick energi att fortsätta med vårt arbete, kommenterar Amandine Fulchiron.

På väg till mayaceremoni. Foto Pernilla Nordvall

På väg till mayaceremoni. Foto Pernilla Nordvall

Trots den allvarliga bakgrunden till festivalen var det en festival som gick i glädjens tecken och vid flera tillfällen förekom musik och dans – både under aktiviteter som enbart var till för deltagarna och under de offentliga manifestationer som anordnades.

– För oss är det grundläggande att ha utrymmen där vi kan hämta ny energi, säger Amandine Fulchiron. Livet är inte bara uppoffring och kamp, det är också lekar, skratt och tilltro till att saker och ting kommer att förändras. Det är genom den här typen av aktiviteter som vi får andra perspektiv och nya idéer.

Kvinnor påverkas annorlunda

Att ordna en festival enbart för kvinnor har varit viktigt för att ge kvinnor ett utrymme för diskussion och för att uttrycka sina åsikter. Amandine Fulchiron menar att det oftast är mäns åsikter som hörs i debatten kring megaprojekt, medan kvinnor har ett annat perspektiv som inte tas tillvara på. María Guadalupe anser också att kvinnor påverkas på andra sätt än män.

– Kvinnor påverkas på ett annorlunda sätt rent kroppsligen av megaprojekten, förklarar María Guadalupe. Säkerhetssituation blir allt svårare och kvinnors rörelsefrihet begränsas av rädslan att bli angripen och våldtagen. På grund av de könsroller som finns har kvinnan ett särskilt ansvar för familjens hälsa och tillgång till mat. När megaprojekten förorenar luft och vatten drabbas kvinnor särskilt eftersom deras förmåga att leva upp till dessa förväntningar försämras.

En uppmaning till kvinnor globalt

Även kvinnor utanför Guatemalas gränser påverkas av det som händer här.

– Jag skulle varken känna mig fri eller väl till mods om jag visste att ett företag i mitt land kränker kvinnors rättigheter för att göra affärer, säger Amandine Fulchiron. Det är oacceptabelt att dessa grymheter pågår för att skapa välfärd i andra länder.

María Guadalupe passar på att göra ett upprop till kvinnor i hela världen.

– Anslut er till vår kamp och begär information från era regeringar om vad era skattepengar går till. Ifrågasätt era företag och deras agerande. Ställ er frågan, är detta utveckling eller förstörelse? Det som sker i Guatemala innebär död för planeten och kvinnor i andra länder har även de ett viktigt arbete att utföra.

Pernilla Nordvall, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala 2012-2013

Demonstration slutar i tragedi

Torsdagen den 4 oktober dödades 8 personer och minst 35 skadades då militär öppnade eld mot civila demonstranter som hade samlats för att protestera mot höjda elpriser och föreslagna konstitutions- och lärarutbildningsreformer i Totonicapán, Guatemala. Händelsen har fördömts av det guatemalanska civilsamhället, kritiserats av FN och landets diplomatkår och har lett till krav på flera ministrars avgång.

Runt 3000 personer, sammankallade av jordbruks- och ursprungsfolksorganisationer i Totonicapán, blockerade en del av den interamerikanska motorvägen i protest mot ständiga höjningar av elpriset, mot föreslagna ändringar i konstitutionen som skulle leda till en ökad militarisering av samhället, samt mot lärarutbildningsreformen. Missnöjet gällde främst att regeringen inte visat någon vilja till dialog och att de inte blivit rådfrågade vid olika beslut som rör dem och deras liv. Samtidigt som blockaden pågick åkte en komission med representanter för demonstranterna in till huvudstaden för att föra en dialog med presidenten Otto Pérez Molina.

Manifestationen började vid fem på morgonen och var till en början helt fredlig. I samband med att polis, åtföljda av militära styrkor, anlände till platsen vid 15-tiden för att avhysa demonstranterna uppstod våldsamheter och militären öppnade eld. Sex demonstranter omkom på plats och över 30 skadades. Ytterligare två personer dog senare på sjukhus till följd av sina skador. De dödade var samtliga jordbrukare och tillhörande ursprungsfolkgruppen maya k’iche’.

Regeringen byter fot

Versionerna kring händelseförloppet gick till en början isär. På en presskonferens under samma kväll som händelsen hävdade inrikesministern Mauricio López Bonilla och försvarminister Ulises Anzueto att samtliga militärer var obeväpnade  förutom en soldat som stod vakt vid ett militärfordon – en version som snabbt motbevisades av både bildbevis och ögonvittnesskildringar. Enligt flera av demonstranterna var attacken från militären avsiktlig och oprovocerad.

President Pérez Molina bytte senare version, och hävdade att soldaterna visst var beväpnade men att de inte sköt mot demonstranter utan i luften för att skydda sig då de kände sig hotade av folkmassan.

Den 10 oktober kom första resultatet av förundersökningen som fastställde att sex  av de åtta  dödade hade skadats av samma slags vapen som militären använder sig av.

Skarp kritik  – såväl internationell som nationell

Reaktionerna från internationella samfundet och internationella organisationer lät inte vänta på sig. Redan två dagar efter händelserna uttryckte USA:s ambassad i Guatemala sin “extrema förskräckelse” över det om skett, och hoppas på en grundlig undersökning. Under måndagen ifrågasätter stora delar av diplomatkåren användandet av militär vid avhysning av demonstranter. De kritiserade även regeringens strategi för att skapa dialog och förebygga fler våldsamma sammandrabbningar.  Nationella statsvetare har en liknande analys och menar att regeringens svar på olika protester, som exempelvis i konflikten med lärarstudenterna, har misslyckats med att föra en konstruktiv dialog för att förebygga och undvika incidenter likande den i Totonicapán.

Mycket riktigt menar CUC, Comité de la Unidad Campesina (ung: Kommittéen Förenade Jordbrukarna) att de försökt etablera en dialog med regeringen men att det har misslyckats. Maya- och jordbrukarorganisationen Waqib’ Kej kommenterade händelserna med oro över att regeringens svar på manifestationen påverkar hela den demokratiska processen i Guatemala på ett negativt sätt.

FN:s högkomissionär för mänskliga rättigheter i Guatemala fördömer händelserna och uppmanar statens institutioner att genomföra en effektiv undersökning för att klarlägga händelserna och döma de skyldiga. De har även författat en rapport med resultaten från sin egen undersökning av händelserna.

Krav på avgång

För de sörjande och invånarna i Totonicapán är det tydligt att ansvaret för vad många väljer att kalla massakern ligger hos presidenten Otto Pérez Molina, inrikesministern Mauricio López Bonilla och försvarminister Ulises Anzueto, och flera organisationer från det civila samhället i Guatemala kräver nu deras avgång. Även den statliga ombudsmannen för mänskliga rättigheter, Jorge De León Duque, kritiseras för att inte ha varit tillräckligt drivande för att en transparent undersökning ska äga rum. Till raden av kritiserade ministrar lades senare till utrikesministern Harold Caballeros för sitt utlåtande under måndagen den 8 oktober. Han fick under ett möte en fråga från den spanske ambassadören om inte händelserna i Totonicapán kunde vara en vändpunkt och ett tillfälle för att förbättra förutsättningarna för dialog i landet. Caballeros svarade att åtta döda under en dag kan, på andra breddgrader, verka vara mycket men då de i Guatemala är vana vid att det dagligen dör det dubbla är åtta döda inget anmärkningsvärt.

Misstänkta häktas

President Otto Pérez Molina meddelade under torsdagen den 11 oktober sitt beslut om att se över riktlinjerna för hur militär ska användas vid demonstrationer samt att inga ministrar i hans regering planerar att avgå. Soldaterna handlade på eget bevåg, var militärens officiella ståndpunkt. Försvarsminister Ulíses Anzueto avsäger sig därmed allt ansvar med orden: ”Från den stund man ger en soldat ett gevär, är det på hans eller hennes individuella ansvar”.

Samma dag kunde åklagarmyndigheten med hjälp av vad som framkommit i undersökningen fastställa att åtta människor dragit sina vapen under manifestationen i Totonicapán. Riksåklagaren Claudia Paz y Paz pekade ut general Juan Chiroy som huvudansvarig för händelserna, och han och åtta soldater häktades misstänkta för brotten utomrättslig avrättning och försök till utomrättslig avrättning. Fredagen den 12 oktober påbörjades domstolsförhandlingarna.

Ordförande för borgmästarrådet i Totonicapán, Juana del Carmen Tacam, hoppas att häktningarna inte bara är en vilseledande manöver utan att man fortsätter att undersöka fallet för att få reda på vem som är ytterst ansvarig, då, menar hon, ”soldaterna som sköt fick order uppifrån”. Även den statlige ombudsmannen för mänskliga rättigheter, Jorge De León Duque, kräver att åklagarmyndigheten undersöker hela kommandokedjan.

Internationellt uttalande och blixtaktion

Kristna Fredsrörelsen beslutade att skriva under ett uttalande signerat flera internationella människorättsorganisationer där man fördömer de tragiska händelserna i Totonicapán den 4 oktober och kräver följande:

– Sanning: Att sanningen om det som hänt undersöks och sprids och att varje guatemalans rätt till att protestera och att försvara sina mänskliga rättigheter erkänns.

– Rättvisa: Att dessa kränkningar av offrens rätt till liv och personlig integritet inte får passera utan att bestraffas, något som kräver en oberoende och opartisk undersökning som sker under uppsikt av den statliga ombudmannen för mänskliga rättigheter och som kan garantera säkerheten för vittnen och andra involverade parter.

– Kompensation: Att ersättning ska utgå till familjerna och till maya k’iche’- samhället i Totonicapán från guatemalanska staten.

– Garanti mot upprepning: Att den guatemalanska staten blir angelägen om att undvika användandet av militär och av eldsvapen vid sociala manifestationer samt att så snart som det är möjligt utveckla och etablera en ärlig mekanism för dialog för att kunna bemöta kraven från ursprungsfolkgruppen k’iche’ och att det på medellång sikt ska tas lämpliga åtgärder för att Guatemala ska kunna garantera tillämpningen och utövningen av rättigheterna erkända i ILO:s konvention nr 169 och i FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter.

Läs hela uttalandet här.

På Kristna Fredsrörelsens blogg finns länkat till en blixtaktion på engelska med krav på rättvisa som den amerikanska organisationen Guatemala Human Rights Commission (GHRC) har inlett. Där kan du skriva under för en rättvisare behandling av ursprungsfolks rättigheter och att guatemalanska staten ska vidta åtgärder för att händelserna den fjärde oktober aldrig ska upprepas.

Gabriela Velasquez, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala 2012-2013.

Rent vatten ingen självklarhet för Marlingruvans grannar
Utsikt över Marlingruvan. Foto Jacob Jenzen

Utsikt över Marlingruvan. Foto Jacob Jenzen

För mer än två år sedan skulle Marlingruvan i västra Guatemala ha stängts. I alla fall om den guatemalanska staten hade följt den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheters beslut den 20 maj 2010. I beslutet kräver man att gruvan omedelbart ska stängas i avvaktan på att dess konsekvenser för lokalbefolkningens mänskliga rättigheter utreds. Detta beslut modifierades dock den 7 december 2011, då man mildrade den till att kräva att tillgången till rent vatten säkerställs för de 18 samhällen som ligger närmast gruvan.

Bara vanligt vatten?

Det har rått delade meningar kring i vilken utsträckning det går att styrka att Marlingruvan har negativa konsekvenser för vattenkvaliteten i området. I en rapport från Sveriges ambassad i Guatemala menar man att konsultstudier genomförda 2006 och 2007 visar att företaget följer praxis vad det gäller vattenanvändning och att gruvan därmed inte borde påverka tillgången till vatten kvantitativt sett. Samtidigt menar ambassaden i samma rapport att andra studier visar att vattennivån i närliggande vattendrag har sjunkit och att halterna av arsenik i vattnet har ökat.

Huruvida gifthalterna i vattnet är så höga att de utgör en hälsorisk är också en fråga som det råder motstridiga uppgifter kring. Olika undersökningar har kommit fram till olika resultat. För att få ett objektivt svar på hur pass förenat vattnet egentligen är menar bedömare som Kristna Fredsrörelsen talat med att det skulle krävas ytterligare en utredning som genomförs av oberoende experter.

Den guatemalanska katolska kyrkans särskilda kommission för fred och ekologi, COPAE (Comisión Pastoral Paz y Ecología), har gjort undersökningar som den svenska ambassaden bedömer vara bland de vetenskapligt noggrannaste. Under fyra års tid har man gjort månatliga mätningar av vattenkvaliteten i de två viktigaste floderna och har kommit fram till att de innehåller oacceptabelt höga halter av tungmetaller som sannolikt är en konsekvens av utsläpp från gruvan. COPAE har också observerat höga halter av aluminium, nitrat, arsenik och magnesium i grundvattenkällor, vilka orsakar allvarliga miljö och hälsoproblem.

En lång väg mot att uppfylla skyddsåtgärderna

Rent vatten i kranen är inte en självklarhet. Foto Pernilla Nordvall

Rent vatten i kranen är inte en självklarhet. Foto Pernilla Nordvall

Den 26 juli i år påbörjade den guatemalanska regeringen processen för att arbeta fram en strategi för att uppfylla de krav på tillgång till rent vatten som den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter ställt. Flera av de som står som klagande till kommissionen är personer som Kristna Fredsrörelsen medföljer. I slutet av augusti hade de ett möte med guatemalanska myndigheter för att diskutera regeringens förslag.

Eftersom det inte finns någon konsensus kring i vilken utsträckning dricksvattnet är förorenat av tungmetaller, innehåller regeringens förslag inte heller någon strategi för hur vattnet ska renas från dessa. Plurijur, som är den organisation som företräder de klagande, skriver på sin blogg att de inte lyckades få något gehör från myndigheterna i sitt krav på att vattnets innehåll av metaller ska övervakas.

Nästa möte mellan det berörda civilsamhället och myndigheterna kommer att hållas i slutet av februari 2013. Vägen till rent dricksvatten för de 18 samhällen som ligger närmast gruvan är med andra ord lång och kommer att innebära ett fortsatt arbete att sätta press på både företag och myndigheter att ta sitt ansvar.

Pernilla Nordvall, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala