DSC00264_1115x185
Människan bakom siffrorna

– Än idag låter min mor utebelysningen vara påslagen om nätterna. Tänk om Ruben skulle återvända en kväll och inte hitta huset i mörkret, brukar hon säga.

Ruben Amilcar Farfán. Foto: Tamara Vocar

Var är Ruben Amilcar Farfán?     Foto: Tamara Vocar

Orden får Aura Elenas, Rubens storasyster, röst att spricka. Jag sänker mitt huvud och låtsas skriva någonting i mitt anteckningsblock i ett försök att dölja de tårar som precis vällt upp i mina ögon. Hon berättar att det känns som att hon åker tillbaka i tiden varje gång hon pratar om påtvingade försvinnanden. Föga anar hon att de penseldrag med vilka hon målar upp den ena bilden efter den andra om Guatemalas mörka förflutna gör att det känns det som att jag stundvis gör henne sällskap genom resan.

Genom Aura Elenas berättelse lär jag känna Ruben, en ung kille som studerade på Universidad de San Carlos, ett av Guatemala Citys statliga universitet. Under historians gång drar en skugga över hennes ansikte och det märks att såren förblir oläkta, trots att det numera har passerat 28 år sedan den dag då Ruben lämnade hemmet och åkte iväg till universitetet för att aldrig mer återses. Hon berättar hur hon samma morgon, precis som alla andra morgnar innan hon gick iväg till jobbet på sjukhuset, hade gått in på Rubens rum och kittlat sin morgontrötte lillebror under fötterna för att han skulle vakna i tid till sina föreläsningar.

I flera års tid var Aura Elena stamgäst på stadens bårhus, polisstationer, sjukhus – allt i förhoppningen om att försöka finna Ruben eller åtminstone något slags spår av honom. Idag lägger hon sin tilltro i att han en dag kommer att återfinnas i en av de massgravar som hittats i la Verbena, en kyrkogård i centrala Guatemala City där tusentals människor avklädda sin identitet och värdighet, märkta enbart med bokstäverna XX, dumpades i djupa brunnar. Ruben är nämligen inte unik, det brukar talas om 45000 guatemalaner som under Guatemalas 36-åriga inbördeskrig försvann för att aldrig mer återses.

– Den värsta av alla tortyrer är att sväva i ovisshet, säger Aura Elena.

Den nationella polisens historiearkiv. Foto: Tamara Vocar

Den nationella polisens historiearkiv.      Foto: Tamara Vocar

Dagen innan jag lär känna Aura Elena gör jag och mina kollegor ett studiebesök på den nationella polisens historiearkiv, AHPN. Vi kliver in i en fuktig betongbyggnad med små gångar som från golv till tak är fyllda med papper och dokument som påvisar de systematiska övergrepp som den guatemalanska staten med hjälp av polisen och dess dödsskvadroner begick på befolkningen under inbördeskriget. Runtomkring mig ligger bevis på tortyr, påtvingade försvinnanden, utomrättsliga avrättningar et cetera. Min blick vandrar runt och fastnar till slut på en bunt med gulnade papper, ihopbundna och märkta med en handskriven lapp homicidios – mord. Håren i nacken reser sig och jag känner en kall kår passera genom min kropp, en känsla som kommer att återkomma gång på gång under studiebesöket.

Polisarkivet är en plats som andas av obehag. Inte enbart på grund av de 80 miljoner papper som omger mig och som bevisar hur den guatemalanska polisen i Stasi-anda systematiskt kartlade och undanröjde alla möjliga människor som kunde tänkas utgöra ett hot mot staten; däribland studenter, fackligt anslutna, präster, journalister med flera. Vår guide berättar även att en del av byggnaden som härbärgerar polisarkivet med stor sannolikhet användes som tortyr- och avrättningskammare. Bevisningen ligger i de lappar som arkivarierna under årens lopp hittat instuckna i springorna mellan cementblocken i väggarna. Lapparna var frihetsberövade människors sista försök att kvarlämna ett spår till omvärlden, ett vittnesmål, ett farväl.

Någonstans bland dessa oändliga mängder dokument som den guatemalanska staten under många års tid förnekade existerade finns förmodligen svaren på vad som hände Ruben och många av de 45000 andra personer som utsattes för påtvingade försvinnanden under Guatemalas inbördeskrig. Dessvärre är steget från bevis till rättvisa allt annat än kort i Guatemala. Trots att fredsavtalet slöts 1996 har färre än tio påtvingade försvinnanden klarats upp sedan dess, och endast en handfull ansvariga har ställts inför rätta.

Aura Elena fortsätter, trots motgångar och hot från de som allra minst vill att sanningen ska komma fram, att kämpa för att ta reda på vad som hände med Ruben och de många guatemalanska kvinnor, män och ungdomar som delar hans mörka öde. Förhoppningsvis kommer såväl sanningen som rättvisan en dag att hinna ikapp de ansvariga. Om inte annat så åtminstone för att Ruben och Aura Elenas mamma, tillsammans med de många tusentals guatemalanska anhöriga som fortsätter att sväva i ovisshet, med ro i själen kan börja släcka utebelysningen om nätterna.

Tamara Vocar, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala

Farligt vara kvinna i Mexiko

I Mexiko är det livsfarligt att försvara mänskliga rättigheter, speciellt för kvinnor. Enligt en rapport från FN:s särskilda rapportör för människorättsförsvarare (MR-försvarare) är Mexiko andra landet efter Colombia där flest hot, inklusive mordhot, riktats mot MR-försvarare.

I ett samhälle där diskriminering och våld mot kvinnor är normaliserat kan det uppfattas provocerande att som kvinna jobba med mänskliga rättigheter då det bryter den traditionellt accepterade identiteten av att vara kvinna. I delstaten Chiapas, i april i år, blev en kvinnlig MR-försvarare attackerad av en taxichaufför då hon var på väg till sitt jobb, hon lyckades fly. Två dagar senare, i samma stad, San Cristobal de las Casas, hittades sjuttonåriga Itzel Janet Méndez Pérez kropp, våldtagen, sönderslagen och med inälvorna utanför kroppen.

Mexiko präglas av svag demokrati och en omfattande social och ekonomisk ojämlikhet. Hög  straffrihet råder i landet, och att kräva rättvisa anses som ett angrepp mot maktordningen. Statliga maktinstitutioner och de factomakter som organiserade kriminella grupper, konservativa grupper, beväpnade grupper, paramilitärer,  transnationella företag, mediakoncerner och politiska partier utpekas som de vanligaste av förövarna mot kvinnliga MR-försvarare och deras organisationer i Mexiko. Inte sällan skyddas förövarna av officiella makthavare.

Försvar av de mänskliga rättigheterna kriminaliseras och förtal och vanrykte används flitigt för att tysta kvinnliga MR-försvarare. I media likställs försvaret av mänskliga rättigheter med försvar av kriminella. MR-försvarare utmålas som en fara för samhället och för landets ekonomiska utveckling. I en kultur av våld och straffrihet är landets mediaarbetare lovliga måltavlor. I en artikel på Reportrar utan Gränsers hemsida utmålas Mexiko, bland Afghanistan, Pakistan och Somalia, som ett av de farligaste länderna för journalister. Men, att uttala sig offentligt om kränkningar som begås på mänskliga rättigheter är riskfyllt. På grund av Mexikos höga siffra av mördade journalister avstår många kvinnliga kommunikatörer sitt arbete av rädsla för övergrepp.

Sexuellt våld är en vanlig metod för att tysta kvinnliga MR-försvarare, i form av hot eller handling. Hot om sexuellt våld, direkt eller mot MR-försvararnas döttrar är vanliga. Hoten sker via telefon, skrifligt et cetera. MR-försvarares underkläder har ibland tagits ut ur kvinnornas bostäder, rivits sönder, fläckats och lämnats synliga med ett tydligt budskap.

Mellan 2010 och 2011 dokumenterades åtta mord på kvinnliga MR-försvarare i Mexiko. Fem mord på kvinnliga journalister har rapporterats.

Josefina Reyes anmälde mexikanska armén för övergrepp på hennes kamp mot knarkhandeln, i januari 2010 mördades hon. Hennes familjemedlemmar har bland annat utsatts för hot, mördats, och/eller utsatts för påtvingat försvinnande och senare hittats döda.

Marisela Escobedo mördades i december 2010 för att hon krävde ansvriga makthavare på upprättelse för mordet på sin dotter. Dagen efter dotterns död sattes familjeföretaget i brand och hennes svåger försvann för att några timmar senare hittas död.

De två journalisterna Ana Maria Marcela Yarce Viveros och Rocio Gonzalez, mördade i augusti 2011, den grova sexuella tortyr deras hittade kroppar påvisade är djupt oroande.

I inget av fallen har förövare ställts till rätta.

Enligt ett frågeformulär så svarade en övervägande majoritet av 50 tillfrågade kvinnliga MR-försvarare att nationell och internationell solidaritet och medföljning var en önskvärd och nödvändig åtgärd för att uppnå skydd och återgång till liv och arbete efter våld.

Rapporten i sin helhet går att läsa här.

Arijana Marjanovic, Fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen 2012-2013

Undantagstillstånd i västra Guatemala

I tisdags kväll deklarerade Guatemalas inrikesminister Mauricio López Bonilla undantagstillstånd i Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, efter att närmare 200 män intagit en militärbas och krävt rättvisa för en lokal ledares död och ytterligare två personer som skadades tidigare samma dag. 

Under eftermiddagen den första maj utsattes tre ledare för det lokala civilsamhället för ett bakhåll när de var på väg hem till sitt samhälle nära Posa Verde, där företaget Hidro Santa Cruz planerar att anlägga ett vattenkraftverk. En person avled till följd av attacken och två skadades.  En av de överlevande männen har tidigare vägrat sälja sin mark till företaget, något han har fått utstå juridiska trakasserier på grund av. De båda överlevande rapporterar att deras angripare körde fordon som liknar dem som ägs av företaget Hidro Santa Cruz, varför det antas att attacken utfördes av personer med kopplingar till företaget.

Det var denna händelse som utlöste den hätska stämning som ledde till att 200 män intog den lokala militärbasen. Enligt Rony Urizar, talesperson för försvarsdepartementet, misshandlades och skadades flera soldater, varav en allvarligt. Efteråt ska männen ha dragit vidare och tänt eld på flera byggnader i staden. Guatemalas president och ex-generalen Otto Pérez Molina kallade upprorsmännens handlande för en attack mot militären, och anklagade deltagarna i upploppet för samröre med drogkarteller. Enligt uppgifter har inrikesministern förutom undantagstillståndet även beordrat förstärkning av militär- och polistrupper från Guatemala City för att återställa ordningen i provinsen.

Händelserna markerar kulmen på en konflikt där lokalbefolkningen och motsätter sig bygget av ett vattenkraftverk nära Posa Verde. Företaget Hidro Santa Cruz har påbörjat anläggandet med godkännande från regeringen, trots att det kommunala rådslag som hölls 2007 av lokalbefolkningen, med stöd i både den guatemalanska lagen såväl som internationell rätt, avslog förslaget om byggandet av vattenkraftverket. Enligt Amnesty respekterar dock sällan guatemalanska auktoriteter resultaten av de lokala rådslagen, såsom även i detta fall.

Flera lokala människorättsförsvarare har utsatts för trakasserier, däribland hotfulla telefonmeddelanden, med anledning av sitt organiserande mot vattenkraftverket. Det lokala civilsamhället fördömer i ett pressmeddelande våldsamheterna men menar att det är nödvändigt att sätta upploppen i sin rätta kontext, något som guatemalansk media hittills har blundat för genom ensidig rapportering av händelsen.

Konflikten i Santa Cruz Barillas är ett av många exempel på spänningar som uppkommit i relation till exploatering av naturresurser i Guatemala.

Tamara Vocar, Fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen 2012-2013