DSC00264_1115x185
Ett förflutet tungt att minnas – samtal med överlevare från massaker

Det var den 13 februari 1982. Rosa minns att hon stod i köket och förberedde kvällsmaten. Då hördes skottlossning. Armén hade kommit och gerillan stod beredd för att försvara byn, eller kanske snarare för att ge människorna tid till att fly. Alla i familjen sprang. José tänkte: ”Jag måste få med mig något att äta, barnen har ju inte ätit än.” Så i farten ryckte han åt sig ett par tortillas, ett paket socker och några små paket med buljong. De lämnade grytorna som puttrade bakom sig, hönsen och grisarna och det dukade bordet.

Väl inne i den snåriga djungeln vågade de pusta ut någon sekund. José var tillsammans med sin fru Rosa och två andra vuxna, men var var alla barnen? Den yngsta av de sex barnen var bara åtta år. Tiden gick. Efter två dagar hörde de ny skottlossning och en granat som smällde. Det var den 15 februari 1982.

”Nu har armén hittat några och dödar dem”, sade José.

Han hade rätt. 14 personer, varav två gravida kvinnor, dödades i Santa Maria Tzejá-massakern.

Minnesmonument för massakern i Santa Maria Tzejá

Minnesmonument för massakern i Santa Maria Tzejá

Efter 15 dagar visste de fortfarande inte var barnen var. Kanske levde de inte längre. Några hade ju blivit dödade. De hittade en annan bybo som påstod att deras dotter var bland de döda. De kom till ett skjul där de brukade förvara majs. Och där såg de några inristade bokstäver i träet. ”Ni hittar oss vid våra kohagar”, hade deras 15-åriga son skrivit. Det första livstecknet, vilken lycka! Det dröjde inte länge förrän de hade återförenats med barnen.

José och Rosa är vad man i Guatemala kallar för ”ladinos”. Det betyder att de är nästan lika ljusa i skinnet som jag och att de har spanska som modersmål. Med undantag av några ladinofamiljer så består Santa Maria Tzejá av en maya-quichébefolkning. Men varken etnicitet eller religion spelade någon som helst roll om man befann sig på fel plats vid fel tillfälle när diktatorn Fernando Romeo Lucas García regerade.

José och Rosa med familj var med i den första gruppen från byn som lämnade Guatemala för att fly till Mexiko. De levde en månad i bergen. Det var en svår månad. De försökte komma åt sina odlingar för att få tag i något ätbart men ofta gick de hungriga. Det var inget svårt beslut att ta, att bestämma sig för att fly till Mexiko, enligt José. Det var ingen tvekan om att armén var ute för att mörda. För att nå gränsen vandrade de i fem dagar. De vandrade genom djungeln och de har själva svårt att förstå hur de hittade. Det fanns inga stigar. En gång gick de vilse och upptäckte att de vandrat i helt fel riktning. Men de nådde Mexiko och de träffade genast en familj som var beredd att ge dem jobb. José menar att det var flera som passade på att utnyttja situationen med alla flyktingar som billig arbetskraft. De hade ju ingenting när de kom och var tvungna att ta vad som erbjöds. Det kom fler och fler flyktingar hela tiden men inga från Santa Maria Tzejá. De andra byborna träffade de först när de blev förflyttade och ihopsamlade i Campeche – en annan delstat i Mexiko. De bodde i Mexiko i tolv år innan de till slut fick återvända till Santa Maria Tzejá.

Rosa sitter och suckar djupt. Jag är rädd för att hon ska börja gråta. Hon vill inte minnas, säger hon. Jag ångrar att jag ställt så många frågor.

”Vi hade ju ändå tur”, säger José. ”Alla våra barn lever. Det var så många som förlorade barn och syskon och föräldrar… Och många som hade barn som försvann och som växte upp på andra platser…”

Elina Peronius, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala 2011-2012

*Fotnot: Rosa och José heter egentligen något annat.

God Jul från Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer!
De fantastiska fredsobservatörerna!

De fantastiska fredsobservatörerna!

Det blir en annorlunda jul för många av oss fredsobservatörer. Vissa av oss har det lite lyxigt och är på semester, men många av oss arbetar faktiskt under julhelgen.

Jag kommer så väl ihåg hur vi satt i Stockholm i februari, lite chockade över nyheten att vi inte skulle få vara lediga över jul. Men jag kommer också ihåg att vi förstod vikten av vårt arbete och vår fysiska närvaro, för även om vi önskar av hela vårt hjärta att hot mot människorättsförsvarare skulle ta jullov är det tyvärr inte fallet.

 

Jag har däremot en liten idé. Vad säger ni om att vi låter oss inspireras av julhjältar som Robin Hood och Karl Bertil Jonsson, och att vi som faktiskt har möjlighet ger ett bidrag till Kristna Fredsrörelsen som sedan i sin tur hjälper och stödjer ofantligt många människor och familjer i Centralamerika. Att luta sig tillbaka i en soffa eller fåtölj, titta på den klädda granen och öppna ett paket känns aldrig så bra som när man gjort en god gärning, det tror i alla fall jag!

 

Stöd Kristna Fredsrörelsen som arbetar för fred, rättvisa och ickevåld.

Ge en julgåva till bankgiro 900-0316

 

 Varma julhälsningar från alla fredsobservatörer genom Sofia Gadelii

 

 

“Släpp aldrig ögonen från Guatemala!”

Förr i tiden, under inbördeskriget, var det lättare att organisera sig kring en gemensam kamp i Guatemala. Förtrycket var hårt men solidariteten mellan alla organiserade gjorde att man kände sig stark som rörelse, menar Patricia Yoj som är advokat på organisationen CONAVIGUA.

Patricia Yoj. Foto: Laif agentur, Zurita DePablo

Patricia Yoj. Foto: Laif agentur, Zurita DePablo

CONAVIGUA är ett nationellt nätverk av kvinnor, främst änkor och ensamstående mödrar ur mayabefolkningen. De sysslar med att stärka kvinnligt ledarskap, mänskliga rättigheter och att verka mot militarisering. Under nittiotalet var de en viktig kraft för avskaffandet av den obligatoriska militärtjänstgöringen. Jag var intresserad av hur guatemalaner organiserar sig kring mänskliga rättigheter i Guatemala nu jämfört med hur man gjorde under inbördeskriget och diktaturen. Därför sökte jag upp Patricia i CONAVIGUA:s lokaler i centrala Guatemala City.

Sedan fredsavtalen mellan gerillan och regeringen slöts 1996 öppnades möjligheter för människorättsaktivister att organisera sig i Guatemala. I denna atmosfär av så kallad ”övergång till fred” började Patricia arbeta på CONAVIGUA som utredare jämsides med sina juridikstudier. När hon var färdig med studierna började hon arbeta som advokat på samma organisation. CONAVIGUA har tillsammans med andra organisationer lyckats förmå en spansk domstol att ta upp flera fall av brott mot mänskligheten som begicks i Guatemala under inbördeskriget.

Kräv social rättvisa och jämlikhet! Dagen för mänskliga rättigheter i GUatemala.

Kräv social rättvisa och jämlikhet! Dagen för mänskliga rättigheter i Guatemala.

Hinder i vägen för mänskliga rättigheter

Patricia menar att det absolut finns fler möjligheter och fler demokratiska mekanismer för att jobba för mänskliga rättigheter nu jämfört med tiden före 1996. Däremot är det ett problem att Ministerio Público (ungefär motsvarande åklagarmyndigheten) är långsamma. Ett annat problem är att det saknas en vilja hos ledare och de civila organisationerna till att föra en gemensam kamp. Organisationerna är splittrade eller fokuserar sig så pass mycket på sina egna arbetsområden att man inte anstränger sig för att samlas kring ett visst tema – ett tema som påverkar och kan sammanföra alla organisationer som sysslar med rättvisa.

Den senaste månaden har personer och organisationer som jobbar med att ställa militärer inför rätta för folkmord och brott mot mänskligheten blivit utsatta för en slags förtalskampanj av de som stödjer militären. Sonen till en före detta militär har även lämnat in en polisanmälan mot flera personer från civilsamhället för ett brott som tillskrivs den tidigare gerillan. Polisanmälan tycks dock vara dåligt underbyggd och kanske bara har gjorts för att försvåra för det civila samhället att driva frågor om mänskliga rättigheter och rättvisa för historiska brott.

Men många som arbetar för rättvisa är trötta. Kampen – ända sedan inbördeskrigets dagar – har sugit musten ur många. Med ofta allt för små framsteg och tröga rättsprocesser i en stat som har en extremt hög straffrihet orkar folk inte engagera sig fullt ut. Dessutom får många av de som organiserar sig utstå psykiska och fysiska hot, speciellt på landsbygden och kring teman som mark och naturresurser (där morden på sociala ledare fortsätter).

Patricia berättar att CONAVIGUA:s medlemmar på landsbygden har upplevt fem fall av grova hot under de senaste fem åren. Hoten har anmälts till åklagarmyndigheten och man har fått speciellt skydd för de hotade personerna. När CONAVIGUA är med på exempelvis utgrävningar av massgravar från inbördeskriget är Peace Brigades International (PBI)med dem för att genom sin internationella närvaro verka som skydd. Liksom projektet Acoguate, där Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer arbetar, är PBI en organisation som arbetar med att medfölja människorättsorganisationer i Guatemala.

Internationell uppmärksamhet underlättar

Även om de demokratiska verktygen är bristfälliga så finns de faktiskt där. Civilsamhället och det internationella samfundet kan därmed kräva att de ska fungera. Patricia nämner att nästa år kommer militärens position i politiken bli mycket större då den före detta generalen Otto Pérez Molina tar över presidentposten.

”Jag tror inte att vårt arbete kommer att förhindras helt så länge de demokratiska funktionerna finns där, men det kommer att bli svårare. Men det är verkligen oroliga tider som väntar och därför får världen inte släppa Guatemala ur sikte. Den nya regeringen måste veta att världen iakttar varje steg som dess ledare tar”.

Idag har CONAVIGUA och andra människorättsorganisationer mer kontakt med internationella organisationer och FN. Mycket solidaritet och stöd kommer utifrån, och här visar till exempel Norges ambassad och nordamerikanska organisationer sitt aktiva engagemang.

Dagen för mänskliga rättigheter i Guatemala

Dagen för mänskliga rättigheter i Guatemala

Framtida människorättsarbetare

Intresset för att arbeta med mänskliga rättigheter är inte så stort som det borde. Det finns en ekonomisk aspekt då många ser ett sådant arbete enbart som en inkomst. Efter de så kallade fredsavtalen flödade internationella fonder in för att stärka statens (och ickestatliga organisationers) arbete för mänskliga rättigheter och demokrati. De internationella givarna gillar också mänskliga rättigheter. Men många givare är beroende av fysiska resultat, gärna i siffror och bevis på hur väl bidragen fungerar. Här är det svårt att visa på handfasta resultat eftersom det finns så många orättvisa och bristfälliga system som motarbetar rättprocesser och så vidare.

“Många äldre tycker att ungdomen idag inte bryr sig om socialt engagemang, att de är alltför fokuserade på pengar och bara ser upp till ’västerländska’ ideal och kulturer. Och kanske är det så till stor del, men vi har sett att det finns en vilja hos ungdomar att fortsätta driva det som tidigare generationer blev tvungna att sluta upp med på grund av kriget.”

CONAVIGUA:s ungdomsfilial ”Mojomayas” (Movimiento de Jovenes Mayas) sysslar med att engagera ungdomar för ursprungsfolkens och ungdomars rättigheter.

Vissa människor ifrågasätter CONAVIGUA:s arbete och menar att inga framsteg sker eller att det helt enkelt går för långsamt. Å andra sidan är det en stor fördel att CONAVIGUA till största delen består av kvinnor på landsbygden och överlevare efter inbördeskriget som har ett engagemang som utgår ifrån deras egna erfarenheter. Kvinnligt ledarskap är en grundsten och det pågår i och med dem en lågintensiv kamp för rättvisa och rättigheter på gräsrotsnivå. Detta göra att engagemanget blir bredare och inte bara drivs av en grupp i staden. Att utgå ifrån gräsrötterna och stärka deras ledarskap är grundläggande och ovärderligt för att människorättsarbete ska kunna avancera i Guatemala.

Kajsa Stenberg, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen 2011-2012

Situationen för mänskliga rättigheter i Chiapas 2010-2011

Människorättsorganisationen Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Fraybas) årsrapport från 2010, som presenterades först i september 2011, ger en bild av människorättssituationen i Chiapas mellan perioden april 2010 – mars 2011. Här kommer en kort sammanfattning av årsrapporten.

Rapporten indikerar att våld mot kvinnor i Chiapas har ökat i takt med den ökade militariseringen. Övergrepp mot kvinnor har använts som en krigsmetod och de har blivit offer för tortyr och sexuellt våld. Majoriteten av anmälningarna som Frayba fick in under perioden var gjorda av män, men andelen kvinnor som anmäler har ökat för varje år. De flesta brott som anmäls av kvinnor handlar om fysiskt och sexuellt våld, något som visar att kvinnor mer och mer utnyttjar sin rätt och anmäler våld som riktas mot dem.

Manifestation mot våld mot kvinnor i San Cristóbal, Chiapas

Manifestation mot våld mot kvinnor i San Cristóbal, Chiapas

Det höga antalet anmälningar som rör rätten till en rättvis rättegång och godtyckligt frihetsberövande indikerar vilka stora brister som finns i det rättsliga systemet då personer i maktpositioner utnyttjar samhällets sårbarhet till sin egen fördel.

Rapporten uppmärksammar även en ökning av anmälningar angående våld och hot mot människorättsförsvarare samt kriminalisering av sociala protester. Enligt Reportrar utan gränser har Mexiko blivit ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare och journalister och den mexikanska staten menar att sociala rörelser och NGO:s är en risk för landets stabilitet. Enligt Frayba avsäger sig regeringen sitt ansvar för brott mot människor som arbetar för mänskliga rättigheter och de menar att attackerna mot människorättsförsvarare beror på organiserad brottslighet.

Regeringen använder sig av olika typer av projekt för att kontrollera och avhysa lokalbefolkning med argumentet att de vill involvera samhällena i olika projekt för att skydda och bevara miljön där de lever. En annan strategi som staten använder sig av för att kontrollera mark och befolkning är konstruktionen av modellbyar med falska löften om det ultimata boendet och arbete.

Karta över konflikter i Chiapas

Karta över konflikter i Chiapas

Rätten till autonomi hotas av statliga projekt som tvingar lokalbefolkningen att lämna den mark som de brukat i generationer. Frayba uttrycker stor oro över det ökade statliga våldet och hoten mot autonoma initativ i lokalsamhällena. Trots statens fientliga inställning fortsätter samhällen att kämpa för rätten till autonomi och alternativa levnadsformer.

Zofie Bengtsson, fredsobservatör i Chiapas för Kristna Fredsrörelsen 2011-2012

“Jag gråter också ibland”
Människor har samlats för att fira årsdagen av det folkliga rådslaget sin kommun. På trädet står det: Nej till vattenkraftverket Xalala.

Människor har samlats för att fira årsdagen av det folkliga rådslaget sin kommun. På trädet står det: Nej till vattenkraftverket Xalala.

Den 29 oktober firades årsdagen efter det folkliga rådslaget (consulta popular) mot vattenkraftverk och andra megaprojekt i kommunen Uspantán (regionen Quiché, Guatemala). Det hela firades i den lilla byn Ventana de Cielo – vilket på svenska betyder ”fönstret mot himlen”. Byn ligger vackert beläget vid foten av ett berg och med floden Copón som rinner genom dalen. Frågan är bara hur länge till byn kommer att existera. Om regeringens planer förverkligas och vattenkraftverket Xalalá med dess gigantiska damm byggs, kommer det att betyda att hela dalen fylls med vatten.

Vi kräver respekt och uppfyllelse av det folkliga rådslaget i Uspantán som skedde 29 oktober 2010.

Vi kräver respekt och uppfyllelse av det folkliga rådslaget i Uspantán som skedde 29 oktober 2010.

Rådslaget förra året motarbetades kraftigt av Uspantáns borgmästare Victor Hugo Figueroa (Partido Patriota). Veckan innan utsatt datum spreds det falska ryktet att rådslaget var inställt. Under själva röstningen surrade hotande helikoptrar i luften. Trots det deltog cirka 25 000 människor och över 90 procent röstade mot vattenkraftverk och andra megaprojekt i kommunen.

Francisco Coc var en av de ledande organisatörerna i byn. När jag träffade honom vid en ceremoni för sex månader sedan berättade han att han hade mottagit hot från kommunens sida och därför såg till att aldrig resa ensam. Det hela hade blivit värre.

Francisco Coc berättar om hoten

Francisco Coc berättar om hoten

Den 10 augusti kom det 14 soldater och fyra poliser till Ventana de Cielo. De uppehöll sig i byn några dagar. Den 13 augusti knackade de på Franciscos dörr. De anklagade Francisco för att vara inblandad i narkotikasmuggling och ville komma in och göra en husrannsakan. Francisco svarade att han inte var inblandad i något sådant och att de inte hade någon rätt att komma in i hans hus. De lämnade honom men återkom igen nästa dag med handbojor för att arrestera honom. Han gjorde motstånd och slog upp armarna. Det blev våldsamt men tillslut satt hans händer fast i bojorna. Soldaterna och poliserna förde Francisco upp på berget. De stannade där över natten och väntade på besked om vad de skulle göra med honom. Nästa dag kom en löjtnant som sa: ”Släpp honom! Han har kontakt med flera organisationer”. Francisco kunde återvända hem och genast ringde han till CUC (Comité de Unidad Campesina, ungefär Kommittén för lantbrukares enhet, en av de största bondeorganisationerna i Guatemala) och till oss (ACOGUATE – det medföljningsprojekt som Kristna Fredsrörelsen är del av).

Under hela vårt besök återkom han ständigt till hur tacksam han var för att vi var där och hur betydelsefulla vi var för honom. Vi blev bjudna på hela festen och han upplät alla sängarna i sitt hus åt oss och de andra gästerna.

– Min familj oroar sig för vad jag kan råka ut för. De är rädda och ibland gråter de. Men jag måste fortsätta att kämpa. Vad gör vi om de bygger dammen? Då har vi ingenting. De kommer att ge oss någon värdelös jordplätt någonstans. Jag gråter också ibland. Jag vet inte vad de kan göra med mig. Men jag måste fortsätta att kämpa, säger Francisco.

Elina Peronius, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala 2011-2012

Fakta:

Det planerade dammbygget och vattenkraftverket Xalalá beräknas bli Guatemalas och Centralamerikas näst största damm. Cirka 3 000 människor från de tre kommunerna Ixcán, Cobán och Uspantán kommer att förlora sina hem eller sina odlingsmarker. De 3 500 personerna som blev tvångsförflyttade under konstruktionen av Guatemalas största damm Chixoy på 1980-talet kämpar fortfarande för att bli kompenserade.

Läs mer om massakern som föranledde konstruktionen av dammen Chixoy här.

Artiklar (på spanska) om rådslaget i Uspantán går att läsa här, här och här.