DSC00264_1115x185
Varför är vi som vi är?

-En utställning om guatemalanernas identitet

Stark, berörande och nödvändig, står det att läsa i utställningens besöksbok. Utställningen heter ”Varför är vi som vi är?” och är både stark, berörande och nödvändig i ett Guatemala som långsamt håller på att försonas med sin historia. En historia av mixningar, diskriminering, övergrepp, kamp om jorden och en väpnad konflikt som lämnade många döda, många försvunna, många sår.

Guatemala, liksom Latinamerika i allmänhet, är en kedja av etniska och kulturella möten som sällan resulterat i harmoniska utbyten. Kampen om jorden har alltid funnits närvarande, redan före det att spanjorerna erövrade och koloniserade området. Ibland med direkta, påtagliga strategier, ibland mer subtilt. Ofta med stänk av rasism för att rättfärdiga de grymma övergreppen, alltid med strävan efter att positionera sig för att dra nytta av de naturresurser som finns här. Oturen av att ha tur, skrev Eduardo Galeano en gång när han refererat till Latinamerikas historia av kolonialism under olika perioder.

Utställningen visar tydligt sambandet mellan den och de regeringar och diktaturer som både föregick och understödde den 36-åriga väpnade konflikten som avslutades i december 1996 med ett fredsavtal som man hade stora förväntningar på. Utställningen ägnar en stor del åt vad den 36-åriga väpnade konflikten resulterade i: drygt 45 000 försvunna, 200 000 döda, mer än 600 massaker och mer än 400 nerbrända byar. Den ägnar också en stor del åt vad som behövs för att landet ska försonas och åt den tioårsperiod då regeringarna bland annat arbetade fram en jordreform som skulle fördela jord som inte brukades, vilket var grunden till USA:s intervention i Guatemala för att försvara USA-intressen.

Varför är vi som vi är? diskuterar Guatemalas identitet och hur den har formats. En identitet som är motsägelsefull och som har inneburit uppoffringar,

Utställningen ger möjlighet till reflektion. Herber Morales, journaliststuderande, är en av fyra ungdomar som guidar skolgrupper och samtalar om bland annat identitet och diskriminering.

förtryck, underkastelse, men även kärlek, inre styrka och tro på livet. Den vill inte idealisera ena gruppen och satanisera den andra. Den visar människorna, vilka guatemalanerna är och i viss mån vad diskriminering innebär och vilka konsekvenser den medför. Det gör den trovärdig och kanske tas emot av både ”indianer och vita”, militärer och civila, gamla och unga. Jag vill tro att den kan bidra en smula i all den strävan som ändå finns att göra Guatemala mer värt att leva i.

Utställningen ”Varför är vi som vi är?” ansvarar IIARS, Internationella institutet för lärande för social försoning, för. Den har finansierats av internationella biståndsorgan, bland annat svenska Sida, och sågs under 2009 av mer än 30 000 personer, de flesta barn och ungdomar från både statliga och privata skolor, framför allt i huvudstaden men den har även gästat de större städerna i Guatemala. Den kommer att visas här i ytterligare tre år. I år hoppas man få 50 000 besökare.

Utställningen är interaktiv. Här ser man ansikten på ena sidan; på den andra kan man läsa vilka personerna är och var deras efternamn har sitt ursprung i.

Alva Azócar, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala

Lämna en kommentar


*