DSC00264_1115x185
2009: det våldsammaste året för människorättsförsvarare i Guatemala på tio år

I slutet av förra veckan presenterades rapporten Violencia, Respuesta a 10 años de lucha – Våld, som svar på 10 år av kamp, av människorättsorganisationen La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (Udefegua). Enligt rapportens slutsatser var förra året det våldsammaste under det senaste decenniet i Guatemala. Under 2009 registrerade Udefegua 353 attacker mot människorättsförsvarare jämfört med 220 under 2008. Detta innebär alltså en ökning med 60 % det senaste året.

Udefegua är en guatemalansk organisation som jobbar med att samla in, övervaka, undersöka och anmäla aggressioner mot människorättsförsvarare. Organisationen presenterar varje år en rapport om situationen för människorättsförsvarare i Guatemala.

Klimatet för människorättsförsvarare ser enligt rapporten ut att hårdna allt mer. De grupper som just nu är särskilt utsatta är journalister, fackligt aktiva och de som arbetar för rätten till sanning. Attackerna mot de människorättsförsvarare som arbetar med rätten till sanning ökade med 303 % under 2009. Denna rättighet innefattar främst upprättelse för historiska brott mot mänskliga rättigheter. Attacker mot journalister ökade i sin tur med 358 %. Claudia Samayoa, samordnare för Udefegua, förklarade den ökade hotbilden mot människorättsförsvarare med att ”Vi blir attackerade när saker börjar röra på sig”. Förra året kom två domar i processer som rörde brott mot mänskliga rättigheter under den väpnade konflikten. Utöver dessa domar inleddes även undersökningar i fall om påtvingade försvinnanden och regeringens ombudsman för mänskliga rättigheter presenterade en rapport om polisarkiven på 1980-talet. På det internationella planet fälldes den guatemalanska staten i den interamerikanska domstolen för skydd mot mänskliga rättigheter i fallet om massakern i Las Dos Erres. Så visst rör det på sig i Guatemala när det gäller kampen mot straffrihet.

Två av Udefeguas medlemmar blev själva utsatta för attacker nyligen. En grupp män bröt sig in hos Erenia Vanegas, en av Udefeguas utredare, den femte mars i år och genomsökte hennes hem. Ingenting stals under inbrottet, vilket förstärker intrycket att attacken syftade till att avskräcka henne från att fortsätta sitt arbete. Den andra attacken skedde den andra februari i år då någon hällde olja i Claudia Samayoas bil för att bromspedalen skulle bli hal och därigenom framkalla en olycka. Claudia Samayoa överlevde utan skador.

Rapporten visar en mörk bild av den aktuella situationen för människorättsförsvarare i Guatemala. Det kan verka hopplöst att våldet fortsätter att öka, men man kan, liksom Claudia Samayoa, välja att se en ljuspunkt i situationen; att attackerna är en reaktion på de framgångar som uppnåtts på senare tid i kampen för rättvisa i Guatemala.

För mer information se hela Udefeguas rapport här.  Du kan också läsa mer om attackerna mot Udefeguas medarbetare här.

Charlotta Pettersson och Cecilia Gadd, fredsobservatörer för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala.

Comments (0)

  1. Pingback: 2009: det våldsammaste året för människorättsförsvarare i Guatemala på tio år « Mitt år som fredsobservatör

Lämna en kommentar


*