DSC00264_1115x185

Med fokus att bevara och stärka Maya Achi kulturen

 

Torsdagen den 6 oktober var det boksläpp av elva nya böcker som handlar om Maya Achi kulturen. Ett resultat av flera månaders undersökningar i samhällen runtom i Rabinal i provinsen Baja Verapaz i Guatemala, om hur det sett ut före, under och efter den beväpnande konflikten samt hur det skulle kunnat vara om våldet aldrig ägt rum.

Alla inbjudna fick välja en bok och en affisch att ta med sig hem. Affischerna beskriver de teman som undersökningen fokuserade på. Foto: Anja Grahn

Alla inbjudna fick välja en bok och en affisch att ta med sig hem. Affischerna beskriver de teman som undersökningen fokuserade på. Foto: Anja Grahn

Redan några gator bort från salongen, där presentationen äger rum, hör vi toner av traditionell marimbamusik dagen till ära. Trots den öppna salen känns den 30-gradiga luften klibbig redan tidigt på förmiddagen och den söta kalla drycken som erbjuds tas tacksamt emot. Det har samlats runt 60 personer, det är människor från omkringliggande samhällena, lärare, representanter från lokala företag och banker samt olika medier för att ta del av eventet.

Organistionen som ligger bakom boksläppet, och som Kristna fredsrörelsen medföljer, är ADIVIMA där presentationen är en del av projektet att stärka identiten av kulturen Maya-Achi (Proyecto Fortalecimineto De La Identitidad Cultural, Maya Achi). Maya Achi är ett ursprungsfolk från området Baja Verapaz i Guatemala och är en av de folkgrupper som drabbades värst under den beväpnande konflikten.

Bild inne i salongen där eventet hölls. Längst fram sitter organisationen ADIVIMAs Carlos Chen, Marwin Sical, Miram Mata, Guillermo Chen och Nancy Artola. Foto taget av Christopher Eriksson

Bild inne i salongen där eventet hölls. Längst fram sitter organisationen ADIVIMAs Carlos Chen, Marwin Sical, Miram Mata, Guillermo Chen och Nancy Artola. Foto taget av Christopher Eriksson

Aktiviten inleds med en ceremoni som utförs av en Ajq´ijab´ (spirutell guide) innan Carlos Chen som är en del av styrelsen hälsar alla välkomna. Marwin Sical, som är vice generalsekreterare, fortsätter med att läsa upp den text som också inleder alla böcker skriven av generalsekreterare Juan de Dios, som just nu befinner sig på flykt i USA,  där han både tackar alla de människor som möjligjort denna process och beklagar det våld som folkgruppen Maya Achi fått och fortsätter utstå. I sin text förklarar han hur den beväpnande konflikten liksom konstruktion av vattenkraftverk och utnyttjande av naturresuser i området lett till folkmord och utarmning av det sociala nät som tidigare fanns i samhällena.

”Avsikten var att eliminera kulturen och vår identitet, att eliminera våra förfäders praktik, som idag är på väg att försvinna. På grund av detta känner våra döttrar, söner och barnbarn känner inte längre till våra far-och morföräldrars sätt att leva, deras danser, deras musik, deras matkultur, traditionell medicin, instrument och deras heliga platser.”

Utdrag från inledande texten av geneldirektören Juan de Dios angående böckernas syfte.

Projektledaren Guillermo Chen tar sedan över ordet där han berättar om hur idén till böckerna föddes två år tidigare. Hur de inom ramen för syftet med projketet, att bevara Maya Achí kuluren, diskuterade frågan”Vad är det vi vill att Rabinal ska ha?” och kom bland annat fram till det som denna torsdagförmiddag presenterades.

De nio månaders långa och intensiva antropologiska undersökningarna leddes av forskaren Irma Alicia Velásquez i samarbete med antropologistudenter samt tillsammans med 20 ungdomar från folkgruppen Maya Achi,  där syftet var både att ungdomarna skulle få mer kunskap om sin egen kultur men också lära sig hur man genomför antropologiska undersökningar. Guillermo fortsätter att berätta vilka indikatorer som urvalet gjorts utifrån då böckerna består av djupundersökningar av åtta samhällen (där vi vi Kristna Fredrörelsen medföljer i tre), två områden samt en bok med samlad information av 50 samhällen. Tanken är att även göra djupundersökningar i alla dessa 50 samhällen förklarar Guiellermo Chen. Vidare berättar han utifrån vilka teman de har arbetat utifrån såsom: politisk och social organisation, konst, språk, mark, heliga platser och vår historia/vårt minne.

De elva böckerna som presenterades. Foto taget av Anja Grahn

De elva böckerna som presenterades. Foto taget av Anja Grahn

 

Nancy Artola, advokat för ADIVIMA, förklarar hur projektet relateras till sökandet efter rättvisa samt de mänskliga rättigheterna innan Miriam Mata, direktör för museumet ”Museo Comunitario de la Memoria Historica” (ungefär FolkMusuemet för historisk minnem, som också ett resultat av ADIVIMAS arbete) berättar att böckerna kommer finnas till hands där och i det lokala biblioteket.

Efter att bokserien lämnats över till representanter för skola och företag avslutas eventen på samma vis som det inleddes, med en traditionell riutal utförd av en Ajq´ijab.

 

”Vägen är svår, men med andan att fortsätta sökandet efter gottgörelse av minnen, sanningen och rättvisa för garantin att det inte repeteras”

Utdrag från inledande texten av geneldirektören Juan de Dios angående böckers syfte.

 

Anja Grahn, fredsobservatör i Guatemala för Kristna Fredsrörelsen 2016-2017

 

Läs Mer:

Här kan du läsa mer om organisationen ADIVIMA som vi medföljer på vår hemsida.

 

 

Skott mot människorättsförsvararen Angelica Chocs hus

Natten till lördagen förra veckan avlossade någon flera skott mot människorättsförsvararen Angelica Chocs hus. Angelica är målsägare i ett rättsfall mot den före detta säkerhetschefen för gruvbolaget Compania Guatemalateca de Niquel, CGN.

Det var strax efter midnatt mellan fredagen och lördagen som Angelica Choc och två av hennes barn väcktes av skott utanför deras hus i kommunen El Estor i nordöstra Guatemala. På morgonen ringde de polisen som hittade över 30 hylsor samt fyra skotthål i husväggen. I nuläget finns inga misstänkta för dådet.

Angelica, som tillhör urfolksgruppen Maya Q’eqchi’, är människorättsförsvarare och målsägare i ett rättsfall mot Mynor Padilla, före detta säkerhetschef för gruvbolaget Compania Guatemalteca de Niquel, som bland annat anklagas för att vara ansvarig för Angelicas make död år 2009 när säkerhetsvakter stormade in för att tvångsförflytta befolkningen i området. Parallellt med detta fall pågår även en rättsprocess i Kanada mot gruvbolaget Hudbay Minerals som var moderbolag till CGN när de misstänka brotten skedde och det bör även påpekas att svenska statliga pensionsfonderna (Tredje AP-fonden) så sent som 2013 hade investeringar i detta företag.

Kristna Fredsrörelsen medföljer Angelica Choc sedan flera år tillbaka och ser med stor oro på situationen.

Christopher Eriksson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala

Läs mer:

Sex år efter mordet är rättegången igång

Tidningen The Star om rättsfallet i Kanada

Teamet i Guatemala växer!

Kontoret i Guatemala har utökats med ännu en fredsobservatör; sedan slutet på juli har gruppen förstärkts med Laura Kleiner från Bern i Schweiz.

rsz_dsc_0109

Vår nya kollega Laura Kleiner. Fotograf: Tessan Nordeman

Laura kom till Guatemala i januari 2016, då som observatör för organisationen PeaceWatch, och arbetade i projektet Acoguate tillsammans med oss från KrF fram till maj då hennes kontrakt tog slut. Hon har studerat jurdik och har en masterexamen i internationell rätt, och under studietiden var hon engagerad i flera studentorganistioner, bland annat Europeiska Juridikstudenter. I Guatemala har hon ett särskilt intresse för urfolks rättigheter och miljöfrågor och kommer åtminstone fram till årsslutet att vara en del av vårt team.

Wiukomme Laura!

 

Tortyr i Guatemala idag

Med anledning av den internationella dagen till stöd för tortyroffer i juni började vi fundera över hur utvecklingen sett ut i Guatemala. Under inbördeskriget användes tortyr som en skrämsel- och förhörsmetod av militären, och många av de överlevande med familjer lever fortfarande med trauman – men hur ser det ut idag?

Bild på utställningsalen som berättar om den toryr som utförts i landet i museumet "Minnenas hus". Foto: Hlena Ström

Bild på utställningsalen som berättar om den toryr som utförts i landet i museumet ”Minnenas hus”. Foto: Helena Ström

Guatemala har ratificierat åtta internationella fördrag för mänskliga rättigheter vilka förbjuder användandet av tortyr eller annan grym och omänsklig behandling. I dessa fördrag ingår också att motverka sagda behandlingar. När man antog det senaste protokollet 2008 förband man sig att inom ett år starta upp en oberoende myndighet vars syfte skulle vara att bevaka hur staten uppfyller dessa internationella fördragen.  (mer…)

Snart halvtid i året som fredsobservatör

Nu har strax halva min tid i Guatemala förflutit, och jag ser tillbaka och undrar vad som egentligen hunnit hända. Den mängd information jag tagit in, de många möten jag haft och alla utmaningarna jag kommit i kontakt med – vad är det jag bär med mig?

På väg mellan medföljda samhällen för besök och intervjuer.

På väg mellan medföljda samhällen för besök och intervjuer.

Om jag ska sammanfatta allt, så tror jag att det blir såhär:
– Det är ett fantastiskt previlegium att få arbeta med så starka och kompetenta människorättsförsvarare och höra dem säga att vi gör stor skillnad för dem. Samtidigt är det otroligt svårt att inte bli nedslagen när en ser hur liten den där skillnaden är i det stora hela.

Arbetet som fredsobservatör är för mig tudelat och i en ständig gråskala där jag hela tiden lär mig mer om precis allt, och får hitta en balans mellan utmaningar som postkoloniala strukturer och myrstigar i sovrummet.

Tessan Nordeman, fredsobservatör Guatemala 2016-2017

BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen. 

VIDARE

BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen. 

VIDARE

GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE